rekeningrijden

De maximumsnelheid op de Nederlandse autosnelwegen naar 100 km/u, en dat tussen 6u ’s ochtends en 7u ’s avonds. Die maatregel werd ingevoerd om de impact op het milieu te verminderen.

VAB peilde in de meest recente VAB-Mobiliteitsbarometer naar het draagvlak voor een gelijkaardige maatregel in België. Slechts 13% van de Vlamingen is ervoor te vinden. In Wallonië is het draagvlak met 10% nog kleiner. In Brussel daarentegen wil 18% zelfs een permanente snelheidsbeperking van 100km/u op de snelweg. Opvallend is dat jongeren sneller te vinden zijn voor een snelheidsbeperking als aangetoond wordt dat het een positief effect heeft op de luchtkwaliteit. Ook bij bewoners van grote steden is meer draagvlak voor een snelheidsverlaging op de autosnelweg.

Moet een snelheidsbeperking tot 100 km/u worden toegepast?

 
Vlaanderen
Wallonië
Brussel
Altijd
9%
9%
18%
Overdag tussen 6 en 19u, zoals in Nederland
13%
10%
11%
Als uit onderzoek blijkt dat het in Nederland een positief effect heeft op de luchtkwaliteit
19%
14%
19%

Ook niet trager rijden bij vervuilingspieken

Uit de VAB-Mobiliteitsbarometer blijkt eveneens dat slechts 1 op de 4 Vlamingen bereid is om de snelheid te verlagen bij een vervuilingspiek. In Brussel en Wallonië gaat 1 op de 3 akkoord. Nochtans gebeurt dat in Vlaanderen al in de vorm van het smogalarm. Bevat de atmosfeer te hoge concentraties fijn stof, dan daalt de toegelaten maximumsnelheid op bepaalde delen van de autosnelwegen in Vlaanderen naar 90 km/u. Onder welke omstandigheden zouden we wel een snelheidsverlaging accepteren? Enkel bij regenweer en gladde wegen is meer dan de helft bereid om trager te rijden.

Effecten op verkeersveiligheid

Het is duidelijk dat snelheidsbeperkingen om milieuredenen weinig draagvlak hebben in België. VAB hoopt daarom dat er in Nederland niet enkel een studie komt over het effect van deze maatregel op de luchtkwaliteit, maar ook op vlak van verkeersveiligheid, het aantal ongevallen en dus ook de filelast. Zeker voor ringwegen kan zo’n analyse interessant zijn. Ook op vlak van doorstroming zouden er positieve effecten kunnen zijn: minder ongevallen, een rustiger, homogener verkeer en als gevolg waarschijnlijk minder files.

 

Klik hier voor de volledige perstekst van VAB rond dit thema.

Vorig artikelKoester jouw mooiste herinneringen
Volgend artikelNoord-Engeland: op roadtrip door het Lake District & Yorkshire