wegcodeFoto: Wim Kempenaers

In 2025 verandert de ‘wegcode’ zoals we die nu kennen in een ‘code van de openbare weg’. Daarbij opvallend meer rechten voor fietsers en voetgangers. Globaal gezien is VAB blij met de aanpassingen, want de meeste zaken zullen de verkeersveiligheid bevorderen. Al zijn er ook een paar bedenkingen.

De huidige wegcode dateert al van 1970 en was dus wel aan opfrissing toe. De nieuwe regels zullen van kracht zijn vanaf eind 2025. Dit zijn de belangrijkste nieuwigheden:

Voor voetgangers

Bestuurders moeten binnen de bebouwde kom één meter afstand houden als ze voetgangers voorbijsteken. Parkeren met de fiets op het voetpad mag alleen nog als er minstens anderhalve meter vrije ruimte is.
Diagonaal oversteken wordt ingevoerd in ons land als er op een kruispunt een verkeerslicht ‘vierkant groen voor voetgangers’ hangt.

Voor fietsers

Hetzelfde geldt voor fietsers. Zij zullen een kruispunt diagonaal mogen oversteken, als er een licht ‘vierkant groen voor fietsers’ is.
Jonge fietsers zullen in de nieuwe wegcode ook twee jaar langer – tot hun 11 jaar – op het voetpad mogen rijden.
En als vervanging voor het verkeersbord voor fietsen om rechtdoor te rijden of linksaf te slaan voorbij het oranje of rode licht, komt er een duidelijker exemplaar dat voor alle richtingen kan gelden.

Voor speedpedelecs

Stapvoets fietsen met de speedpedelec zal op sommige momenten ook in voetgangerszones en speelstraten kunnen.

Voor bromfietsen

Bromfietsers mogen niet langer op het fietspad rijden naast een weg waar een snelheidsbeperking van 50 km/u geldt. Zij moeten dan verplicht op de rijweg.

Voor motoren

Het verkeersbord om auto’s voorbij te steken zal ook gelden voor het voorbijsteken van motoren. Daarnaast zal de veiligheidsstrook die nu moet worden gevormd bij file, ook gebruikt mogen worden door motorrijders.
Motorrijders die hun voertuig parkeren zullen dit ‘met de weg mee’ moeten doen, en niet meer dwars op de weg.

Voor auto’s

Het systeem van alternerend parkeren, bijvoorbeeld links van de 1ste tot de 15de van de maand en rechts tot het einde van de maand, stopt.
Zowel de bestuurder als de passagiers zullen beboet kunnen worden als een meerderjarige passagier zijn gordel niet draagt.
En naast parkeren wordt nu ook stilstaan op een busstrook verboden.

VAB: Bedenkingen bij speedpedelecs en groen vierkant

Dat bromfietsers niet langer mogen kiezen waar ze zullen rijden in zones waar 50km/u mag gereden worden, is een verbetering. Dat zij op de rijbaan móeten rijden in die zones, zal de veiligheid naar fietsers en voetgangers toe alleen maar ten goede komen.

Al zijn er wel een aantal zaken waar we wel wat bedenkingen bij hebben. Speedpedelecs die in een voetgangerszone stapvoets mogen rijden, lijkt ons niet de meest logische beslissing. Stapvoets fietsen met een voertuig dat 45 per uur kan, zal mogelijk met de nodige risico’s en gevaarlijke situaties gepaard gaan.

In verband met het zogenaamde vierkant groen voor fietsers, vreest VAB dat dit toch wel wat chaos zal veroorzaken bij fietsers. Want eens voorbij het werkende verkeerslicht, zal men moeten terugvallen op de voorrangsregels en dus voorrang van rechts geven bij dat diagonaal oversteken. Wie komt er van rechts, wie van links: er zal verwarring optreden en we vrezen dan ook voor aanrijdingen tussen fietsers onderling.

Vorig artikel6 onontdekte parels in het populaire Slovenië
Volgend artikel48u in Dublin: een gemoedelijke citytrip