dieselwagen diesel

Tot voor kort had diesel een relatief groen imago. Maar toen barstte ‘dieselgate’ los en kwam de motor steeds meer in het verdomhoekje terecht. Waarom is diesel plots de boeman?

Waarom was de diesel eerst wel een groene motor?

In vergelijking met een motor op benzine is een diesel zuiniger en produceert hij minder CO2 (koolstofdioxide). Omdat het Kyoto-protocol uit 1997 al stelde dat de CO2-uitstoot wereldwijd drastisch moest verminderen, begon men CO2-arme autos te promoten, en dat waren vooral diesels. De Belgische overheid voorzag tussen 2005 en 2012 zelfs premies voor wie zo’n auto kocht.

En waarom nu niet meer?

Een dieselmotor heeft weliswaar een lagere CO2-uitstoot dan een benzine, maar stoot dan weer meer fijn stof en NOx (stikstofoxiden) uit. En dat zijn, in tegenstelling tot CO2 in normale concentraties, giftige gassen die een negatieve invloed hebben op de lucht die we inademen.

Waarom verbruikt een diesel minder dan een benzine?

Een dieselmotor draait trager. Daarnaast is een diesel wat men een ‘armmengselmotor’ noemt. Dat betekent dat het brandstofmengsel, dat uit lucht en brandstof bestaat, in vergelijking met een benzine een groter luchtgehalte heeft. In tegenstelling tot een benzinemotor zuigt een diesel geen mengsel van lucht en brandstof aan, maar enkel lucht die in de cilinders sterk wordt samengedrukt. Pas op het laatste moment volgt een injectie van brandstof onder hoge druk, wat voor een spontane verbranding zorgt. In een benzine komt de verbranding tot stand door de vonk van een bougie. Een ‘armmengselmotor’ heeft dan wel een lager verbruik, maar doet de productie van het giftige NOx sterk toenemen.

Hoe probeert men diesel groener te maken?

De productie van NOx wordt op verschillende manieren afgeremd. Een intercooler, die de inlaatlucht koelt, is daar één van. Belangrijker nog is EGR of uitlaatgasrecirculatie. Via een EGR-klep stuurt het systeem een deel van de uitlaatgassen op een gecontroleerde manier terug naar de verbrandingsruimte, waardoor het lucht- en zuurstofgehalte verminderen en dus ook de uitstoot van NOx daalt. Om aan de strenge Euro 6 emissienorm te voldoen, zijn die maatregelen niet altijd voldoende en moet er een NOx-katalysator worden gemonteerd die de stikstofoxiden opvangt en omzet in stikstof en water. Rijd je met een diesel echter relatief korte afstanden, dan komt de nabehandeling van NOx in het gedrang door overdreven roetafzetting op de EGR-klep. Daarom is een dieselmotor pas aangeraden als je regelmatig lange afstanden rijdt.