parkeren op laadplaatsenFoto: Shutterstock

Laadplaatsen voor elektrische auto’s duiken meer en meer op. Maar mag je daar ook parkeren met een auto die niet elektrisch rijdt?

Je denkt misschien dat elektrische auto’s zo ‘nieuw’ zijn dat dat de wegcode er nog niet aan aangepast is, maar dat is fout. Er bestaan wel degelijk regels (wegcode artikel 70) voor parkeren op laadplaatsen. Als zo’n parkeervak is geflankeerd door een blauw bord met een witte ‘P’ en daaronder een bord waarop een stekker is afgebeeld, mogen er enkel elektrische voertuigen of plug-in hybrides parkeren. Wie met z’n gewone brandstofwagen daar gaat staan, begaat dus een overtreding en kan € 58 boete krijgen. Is het vak niet aangeduid met deze borden, dan is het wettelijk gezien geen parkeerplaats voor elektrische voertuigen en zou in principe iedereen er mogen parkeren. Erg hoffelijk naar elektrische rijders toe is dat natuurlijk niet.

In tijd beperkt?

Hoe lang mag je dan parkeren op laadplaatsen? De tijdspanne wordt door de wegcode niet beperkt. Daarin staat alleen dat elektrische wagens geconnecteerd moeten zijn met de laadinfrastructuur. Je mag er dus in principe blijven staan als je laadbeurt is afgelopen, tenzij een onderbord aangeeft hoe lang je auto er mag blijven staan. Ook hier is het niet echt correct om zo’n laadplaats te bezetten als je voertuig volgeladen is.

Wie in een blauwe zone parkeert op zo’n reglementaire parkeerplaats voor elektrische voertuigen hoeft geen parkeerschijf te leggen, tenzij dit specifiek is aangegeven met een onderbord. Over de vraag of die vrijstelling ook geldt voor betalend parkeren bestaat onduidelijkheid. Die uitzonderingsbepaling staat niet vermeld in de wegcode en elke gemeente houdt er een beetje zijn eigen handhavingsbeleid op na.

 

Lees ook

Thuis je elektrische auto laden, hoe doe je dat?

Mag een elektrische auto een aanhangwagen trekken?

Is een elektrische gezinswagen nog altijd te duur?

Vorig artikelAlles over de milieuzones in Spanje
Volgend artikelVAB-collega rijdt naar Oekraïne met hulpgoederen