2023Foto: Shutterstock

Bye 2022, hello 2023! Volgend jaar veranderen er weer een aantal zaken rond mobiliteit. We gieten de belangrijkste aanpassingen in een kort overzicht.

Motorfietskeuring

Op 1 januari 2023 voert Vlaanderen de motorfietskeuring in, meer specifiek voor motorfietsen boven de 125 cc voor de tweedehandsverkoop en na een ongeval. Motorfietsen worden dus niet standaard onderworpen aan een periodieke keuring. Ze worden technisch gekeurd op hun veiligheid, milieu- en geluidsimpact. Let op, niet alle motorfietsen vallen onder de nieuwe verplichting. Concreet gaat het om motorfietsen, driewielers en vierwielers met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc én elektrische of hybride motorfietsen met een maximumvermogen groter dan 11 kw én een maximumsnelheid hoger dan 45 km/u.

Verkeersbelasting voor pick-ups

Vanaf januari zullen eigenaars van nieuw ingeschreven pick-ups geen gebruik meer kunnen maken van de fiscale voorkeursregeling. Pick-ups – een wagen voorzien van een gesloten passagiers- en bestuurdersgedeelte en een open laadruimte – zijn populair wegens de fiscale voordelen. Ze worden als lichte vrachtwagen belast, maar hebben in veel gevallen toch vijf zitplaatsen. Meer dan de helft van de pick-ups wordt gebruikt voor privédoeleinden. Dat oneigenlijke gebruik wordt nu afgeschaft, waardoor bijvoorbeeld de inschrijvingstaks voor een Dodge Ram van 0 naar ruim 11.000 euro gaat.

Het fiscale gunstregime blijft behouden wanneer de pick-up beroepsmatig gebruikt wordt. Enkel pick-ups die na 1 januari 2023 ingeschreven worden en niet beroepsmatig gebruikt worden, komen in de categorie van personenwagens. Pick-ups die voor 1 januari 2023 al waren ingeschreven, blijven onder het oude regime vallen.

Afbouw fiscaal gunstregime plug-in hybrides

Vanaf 1 januari zijn nieuw aangekochte plug-in hybrides nog maximaal 50% fiscaal aftrekbaar. Vanaf juli dooft de fiscale aftrekbaarheid van de auto- en brandstofkosten stapsgewijs uit, tot 0% tegen 2028. Voor wagens die de werkgever aanschaft vanaf 1 juli stijgt bovendien de CO2-solidariteitsbijdrage in functie van het brandstoftype en de uitstoot.

Het vormingsmoment komt terug

De Vlaamse overheid voert in 2023 – naar alle waarschijnlijkheid in oktober – opnieuw een vormingsmoment in voor vrije begeleiders. Wie iemand wil leren rijden buiten de rijschool om moet dus eerst een korte cursus volgen. Wie een rijbewijs wil halen en kiest voor het traject met vrije begeleiding kan een beroep doen op ouders of kennissen die minstens 8 jaar een rijbewijs hebben. Verder waren er geen opleidingsvereisten. In oktober 2017 werd kortstondig een vormingsmoment voor vrije begeleiders ingevoerd. De Raad van State oordeelde echter dat de Vlaamse overheid daarmee haar bevoegdheid overschreed en dus werd het vormingsmoment in maart 2020 weer afgevoerd. Die opleiding voor vrije begeleiders zal nu opnieuw opgestart worden. Of het vormingsmoment er hetzelfde als vroeger zal uitzien, is nog niet duidelijk, maar het is alvast wel de bedoeling dat er veel focus komt te liggen op de kennis van de wegcode.

Capaciteitstarief

Vanaf 1 januari wordt het capaciteitstarief voor elektrische energie ingevoerd. Dat is een nieuwe berekeningsmethode voor de nettarieven van elektriciteit die rekening houdt met het stroomdebiet dat onafgebroken gedurende een kwartier wordt geregistreerd. Men verwacht dat met de huidige tarieven het capaciteitstarief gemiddeld 7% van de totale energiekost zal uitmaken. Consumenten met grote energieverbruikers, zoals een elektrische wagen, zullen in dit scenario dieper in de buidel moeten tasten of hun verbruik beter spreiden.

Oldtimers

Oldtimers zullen vanaf 1 januari 2023 meer jaarlijkse verkeersbelasting betalen. In plaats van de huidige 38,63 euro wordt dat 100 euro. Aan de belasting op inverkeerstelling voor oldtimers (een forfaitair bedrag van 46,23 euro) verandert niets.

Gehandicaptenvervoer

Vanaf 1 januari 2023 kan een vrijstelling voor de belasting op inverkeerstelling aangevraagd worden voor voertuigen omgebouwd voor gehandicaptenvervoer (‘gemeenschappelijk rolstoelvervoer’). Meer details over de voorwaarden vind je hier.

Lees ook

Opnieuw vormingsmoment voor wie iemand leert rijden

Vanaf 2031 diesels niet langer welkom in lage-emissiezones

Vorig artikel4 veelgestelde vragen over je autobatterij
Volgend artikelWe gaan weer op wintersport, Oostenrijk populairst