Wat heb je nodig om thuis je elektrische auto te laden?

Uit de e-Barometer van VAB blijkt dat we de aankoop van een elektrische wagen vooral laten afhangen van laadmogelijkheden. We willen vooral thuis en op het werk kunnen laden.

VAB ondervroeg 4000 automobilisten over elektrisch rijden. Uit de resultaten van die e-Barometer blijkt dat de leeftijd en de woonplaats van een potentiële koper van een elektrische wagen weinig invloed heeft. Vooral de mogelijkheid om te kunnen laden geeft de doorslag. Wat duidelijk wordt in de e-Barometer is dat we onze elektrische wagen het liefst thuis zouden laden. Wie een bedrijfswagen heeft, rekent er dan weer op dat hij kan laden op de werkplaats. De stapsgewijze doorbraak van de elektrische wagen zal dus mee afhankelijk zijn van de laadinfrastructuur die de werkgever ter beschikking stelt, niet alleen op de werkplaats maar ook thuis.

Waar je privéwagen opladen?
Nooit
Vaak
Thuis
28%
49%
Op het werk
60%
10%
Aan een publieke laadpaal onderweg
26%
15%
Aan een publieke laadpaal op wandelafstand van thuis
58%
9%

Waar je bedrijfswagen opladen?
Nooit
Vaak
Thuis
19%
65%
Op het werk
41%
37%
Aan een publieke laadpaal onderweg
30%
10%
Aan een publieke laadpaal op wandelafstand van thuis
64%
7%

Laadpalen minder belangrijk

In de elektrificatie van het wagenpark speelt de publieke laadpaal momenteel een zeer bescheiden rol. Nog geen 10% van de toekomstige gebruikers van een elektrische wagen zal daar gebruik van maken. Eerder onderzoek van VAB heeft de pijnpunten van de publieke laadpalen scherpgesteld. Er is de beperkte beschikbaarheid, hoge elektriciteitstarieven (zeker in vergelijking met nachttarief thuis of het gunsttarief dat bedrijven krijgen), zeer laag comfortniveau (kijken of plaats vrij is, wagen halen, nadien weer verplaatsen als hij volgeladen is), enz.

Heel wat mensen weten niet of ze thuis kunnen laden. Slechts één op de vijf heeft zich die vraag al gesteld.

Zijn onze woningen er wel klaar voor?

Lang niet iedereen kan thuis laden. Vooral wie in het centrum van een stad of gemeente woont, heeft daar veel minder kans toe. Dat kan te maken hebben met het feit dat men niet beschikt over een oprit of garage waar een laadpunt kan geplaatst worden of dat men nog over een oudere elektriciteitsinstallatie beschikt die niet voldoet om gedurende ruime tijd zwaar belast te worden. Heel wat mensen weten niet of de thuisinstallatie elektrisch laden mogelijk maakt. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 5 respondenten zich die vraag al heeft gesteld. Van wie dit wel gecontroleerd heeft en in het centrum van een stad of gemeente woont, blijkt 1 op de 3 thuisinstallaties niet te voldoen. Deze inwoners zullen dus meer afhankelijk zijn van publieke laadpalen. Helaas heeft VAB bij eerder onderzoek moeten vaststellen dat bouwpromotoren bij nieuwbouwprojecten geen of onvoldoende aandacht hebben voor de installatie van laadpunten. VAB roept steden en bouwfirma’s dan ook op om meer oog te hebben voor laadfaciliteiten voor een elektrisch wagenpark.

 

Lees ook

Wat heb je nodig om thuis een elektrische auto te laden?

Hoe lang duurt het om een elektrische wagen te laden en hoeveel kost het?

Welke aandrijving past het best bij jouw profiel?