achterbank auto met de auto naar school

Uit schrik voor overvolle bussen of trams zullen sommige ouders hun kinderen misschien niet meer met het openbaar vervoer naar school laten gaan. Maar wat wordt het alternatief? De fiets of toch maar weer de auto?

Uit de VAB-Schoolbarometer, die bij 2000 Vlamingen werd uitgevoerd, blijkt dat in februari nog 47% van de jongeren minstens één dag per week het openbaar vervoer gebruikte om naar school te gaan. Vanaf de overstap naar het secundair onderwijs worden heel wat jongeren niet meer door de ouders naar school gebracht en wordt de auto ingeruild voor de fiets of het openbaar vervoer. Slechts 1 op de 5 leerlingen van secundaire scholen wordt nog met de auto gebracht ten opzichte van meer dan 1 op de 2 in de basisschool.

 

Min. 1x per week naar school met…
Kleuterschool
Lagere school
Middelbare school
Fiets
30%
33%
44%
Te voet
32%
26%
12%
Auto
58%
54%
21%
Openbaar vervoer (bus of tram)
3%
8%
47%

Problemen bij slecht weer

Op 1 september mogen alle leerlingen opnieuw fysiek naar de middelbare school. De Lijn besliste evenwel om geen extra bussen en trams in te leggen bij de schoolstart. Daardoor bestaat het risico op overvolle bussen, zeker bij slecht weer. VAB verwacht dat ouders hun kinderen zullen laten overstappen op een ander vervoermiddel om naar school te gaan uit schrik voor een hoger besmettingsrisico. Doordat veel ouders momenteel thuiswerken en dus flexibeler zijn, zouden zij de kinderen met de wagen kunnen brengen. VAB hoopt echter dat er toch vaker gekozen zal worden voor de fiets, maar uit de VAB-Schoolbarometer blijkt wel dat er nog enkele pijnpunten op vlak van verkeersveiligheid zijn, en dan vooral bij de secundaire scholen.

Doordat veel ouders momenteel thuiswerken en dus flexibeler zijn, zouden zij de kinderen met de wagen kunnen brengen. VAB hoopt echter dat er toch vaker gekozen zal worden voor de fiets.

Te veel verkeer en onveilige fietsomgeving

Meer dan 4 op de 10 ouders vinden dat er te veel autoverkeer is rond secundaire scholen. Bovendien vindt 1 op de 3 ouders dat de secundaire schoolomgeving te kampen heeft met gevaarlijk rijgedrag van automobilisten. Ironisch genoeg is het autoverkeer dus een reden om kinderen met de auto naar school te brengen. Maar ook de fietsveiligheid rond secundaire scholen kan beter. Slechts 1 op de 4 ouders vindt dat de school voor een veilige fietsomgeving zorgt en 1 op de 3 geeft aan dat ook gevaarlijk rijgedrag van fietsers een probleem is rond de school. Om te voorkomen dat ouders hun kinderen opnieuw met de auto naar school brengen in plaats van voor de fiets te kiezen, moet de schoolomgeving verkeersveiliger en fietsvriendelijker gemaakt worden. Scholen zullen het al moeilijk genoeg hebben om ‘coronaproof’ op te starten. VAB verwacht niet dat zij ook nog tijd kunnen vrijmaken om extra op verkeersveiligheid in te zetten.

Verkeerseducatie is een oplossing

Ouders geven in de VAB-Schoolbarometer een aantal suggesties om de schoolomgeving veiliger te maken. Het belangrijkste lijkt hen om in te zetten op verkeerseducatie voor de jongeren, maar ook steden en gemeenten kunnen scholen helpen om een veiligere schoolomgeving te creëren. Opvallend genoeg leggen ouders vooral het accent op het weren van vrachtverkeer, maar ook het stimuleren van duurzame modi, een veilige (fiets)infrastructuur en het weren van autoverkeer.

 

Hoe kan men de schoolomgeving veiliger maken volgens de ouders?
(Helemaal) akkoord
1.     Educatie: meer verkeerseducatie op school
85%
2.     Vrachtverkeer weren uit schoolomgevingen: bij begin en einde van de school, door bijvoorbeeld afspraken te maken met bouwfirma’s
80%
3.     Duurzame modi stimuleren: stimuleren om met de fiets of te voet naar school te gaan
79%

4.     Veilige infrastructuur:

–       Conflictvrije verkeerslichten in schoolomgevingen

–       Snelheid naar beneden halen door trajectcontroles

 

76%

57%

5.     Autoverkeer weren uit schoolomgevingen:

–       Schoolstraten invoeren

–       Parkeren verbieden in de omgeving van de school

69%

42%

Schooluren aanpassen

VAB vraagt zich daarnaast ook af of er moet worden nagedacht om de schooluren per graad aan te passen, zodat de druk op het openbaar vervoer kan afnemen. In september en oktober zullen veel jongeren nog voor de fiets kunnen kiezen, maar in de wintermaanden is dat niet altijd een optie. VAB verwacht dat veel scholieren dan toch zullen kiezen voor het openbaar vervoer en stelt daarom voor om de start en het einde van de lessen voor de verschillende graden van het secundair onderwijs aan te passen. Zo kan gezorgd worden voor een spreiding van het schoolverkeer en vermijdt men overvolle bussen of trams.

Klik hier voor de volledige perstekst van VAB rond dit thema.

 

Lees ook

Tips om je kind veilig naar school te laten fietsen

Je kind leren fietsen zonder vallen: 11 tips!

De belangrijkste verkeersregels in een schoolomgeving