zone 30

Rrrrrring! Daar gaat de schoolbel weer. Bij het begin van een nieuw schooljaar is het goed om de belangrijkste verkeersregels in een schoolomgeving nog even in acht te nemen.

Zone 30 schoolomgeving

In de buurt van een school wordt de snelheid van het doorgaand verkeer afgeremd om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te garanderen. Daarom werd de ‘zone 30 schoolomgeving’ ingevoerd. Het begin van deze zone wordt aangegeven met een zonebord en een bord dat waarschuwt voor de aanwezigheid van kinderen. De zone blijft geldig tot een ander bord het einde aangeeft. De maximumsnelheid blijft gelden in de hele zone er vervalt niet bij het eerstvolgende kruispunt. De zone 30 geldt altijd, dus ook buiten de schooluren en tijdens weekends en schoolvakanties. Er is één uitzondering: het elektronische zonebord. Wanneer dat niet brandt, geldt de zone niet. Wees anticiperend, weet dat kinderen soms onverwachte bewegingen kunnen maken en hou rekening met mekaar. Dat geldt uiteraard niet alleen in een schoolomgeving. 

Voetgangers hebben altijd voorrang aan het zebrapad

In een ‘zone 30 schoolomgeving’ ligt vaak ook een zebrapad, in de wegcode omschreven als ‘een oversteekplaats voor voetgangers’. Het is belangrijk om weten dat voetgangers die aanstalten maken om het zebrapad te gebruiken of zich al op het zebrapad bevinden voorrang hebben. Een fietser die is afgestapt en de fiets aan de hand houdt, wordt ook aanzien als een voetganger en heeft dus ook voorrang. Wie al fietsend oversteekt aan een zebrapad heeft geen voorrang. Een fietser die een oversteekplaats voor fietsers gebruikt, heeft pas voorrang wanneer hij zich al op de oversteekplaats bevindt.

Gemachtigd opzichter

Aan zebrapaden ter hoogte van een school staan vaak gemachtigde opzichters. Zij zijn bevoegd om groepen kinderen veilig te laten oversteken en hebben daarvoor een opleiding gevolgd. Ze moeten een zwart/geel/rode armband dragen en een rond rood/wit verkeersbord bij zich hebben. Het zijn geen bevoegde personen en kunnen dus geen bevelen geven, geen verkeer regelen en geen bekeuringen uitschrijven. Wel mogen ze overtredingen aangeven bij de politie. Gemachtigde opzichters mogen wel aanwijzingen geven die je als bestuurder moét opvolgen.

Lees ook

Hoe breng je je kinderen veilig naar school?

Hoe fiets je veilig met kinderen?

Vorig artikelKen je voertuig: de automaat
Volgend artikelOp bezoek bij het Vlaams Verkeerscentrum