Belangrijkste regels in een schoolomgevingShutterstock

Rrrrrring! Daar gaat de schoolbel weer. Bij het begin van een nieuw schooljaar is het goed om de belangrijkste verkeersregels die in een schoolomgeving kunnen voorkomen nog even in acht te nemen. VAB-Rijschool somt ze op.

Bestuurders moeten altijd voorzichtig zijn voor kinderen in het verkeer en zeker in de buurt van scholen. Dat geldt extra tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar. Heel wat kinderen gaan na lange tijd weer de baan op en sommigen doen dat voor de eerste keer. Wees daarom anticiperend. Het is de taak van bestuurders om te beseffen dat kinderen onervaren verkeersdeelnemers zijn en dus soms onverwachte bewegingen maken, net zoals het de taak is van ouders om te wijzen op regels en gevaren. Met wederzijds respect zorgen we voor een veilige schoolomgeving!

Zone 30 schoolomgeving

In de buurt van een school wordt de snelheid van het doorgaand verkeer afgeremd om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te garanderen. Daarom werd de ‘zone 30 schoolomgeving’ ingevoerd. Het begin van deze zone wordt aangegeven met een zonebord en een bord dat waarschuwt voor de aanwezigheid van kinderen. De zone blijft geldig tot een ander bord het einde aangeeft. De maximumsnelheid blijft gelden in de hele zone er vervalt niet bij het eerstvolgende kruispunt. De zone 30 geldt altijd, dus ook buiten de schooluren en tijdens weekends en schoolvakanties. Er is één uitzondering: het elektronische zonebord. Wanneer dat niet oplicht, geldt de zone niet. Sommige scholen liggen in een fietsstraat. Daar gelden nog extra regels.

Voetgangers hebben altijd voorrang aan het zebrapad

In een ‘zone 30 schoolomgeving’ ligt vaak ook een zebrapad, in de wegcode omschreven als ‘een oversteekplaats voor voetgangers’. Het is belangrijk om weten dat voetgangers die aanstalten maken om het zebrapad te gebruiken of zich al op het zebrapad bevinden voorrang hebben. Een fietser die is afgestapt en de fiets aan de hand houdt, wordt ook aanzien als een voetganger en heeft dus ook voorrang. Wie al fietsend oversteekt aan een zebrapad heeft geen voorrang. Een fietser die een oversteekplaats voor fietsers gebruikt, heeft pas voorrang wanneer hij zich al op de oversteekplaats bevindt.

Afstand houden en extra uitkijken

Bestuurders die fietsers of voetgangers voorbijsteken of inhalen moeten altijd 1,5 meter afstand houden buiten de bebouwde kom en 1 meter binnen de bebouwde kom. Dat geldt dus ook wanneer de fietser of voetganger zich op een fietspad of voetpad bevindt. Wie z’n auto net geparkeerd heeft moet bij het openen van het portier ook extra aandachtig zijn voor fietsers of voetgangers. Goed in de spiegels en over de schouder kijken dus. Daarbij open je best het portier met de zogenaamde ‘dutch reach’ waarbij je de deur open doet met de hand die het verst van het portier is. Zo kijk je automatisch al een beetje over je schouder. Bij het afslaan moet je ook altijd aandacht hebben voor andere weggebruikers zoals voetgangers en fietsers. Het bekende links-rechts-links kijken is altijd belangrijk. Denk eraan dat sommige fietspaden voor beide rijrichtingen gebruikt worden. Wees je ook bewust van de aanwezigheid van een dode hoek.

Fiets- en voetpaden zijn heilig

Wie z’n kroost met de auto naar school brengt moet er goed op letten dat de wagen altijd reglementair geparkeerd wordt. De kinderen snel laten uitstappen doe je niet op een fiets- of voetpad. Daarop stilstaan of parkeren is namelijk verboden. Hetzelfde geldt voor een zebrapad. Ook stilstaan of parkeren op de rijbaan is verboden in de eerste vijf meter voor een zebrapad.

Gemachtigd opzichter

Aan zebrapaden ter hoogte van een school staan vaak gemachtigde opzichters. Zij zijn bevoegd om groepen kinderen veilig te laten oversteken en hebben daarvoor een opleiding gevolgd. Ze moeten een zwart/geel/rode armband dragen en een rond rood/wit verkeersbord bij zich hebben. Het zijn geen bevoegde personen en kunnen dus geen bevelen geven, geen verkeer regelen en geen bekeuringen uitschrijven. Wel mogen ze overtredingen aangeven bij de politie. Gemachtigde opzichters mogen wel aanwijzingen geven die je als bestuurder moét opvolgen.

Lees ook

Voor het eerst met de fiets naar school? Lees deze tips!

De fietsstraat: wat mag wel/niet?

Hoe fiets je veilig met kinderen?

Vorig artikelICI at the stables: cabin voor designliefhebbers
Volgend artikelHeerlijk nazomeren aan de Côte d’Azur