MiddenrijbaaniStock

Vanaf 1 oktober 2022 is de wegcode een nieuw soort straat rijker: de middenrijbaan. Wat is dat precies en welke regels gelden er?

Een middenrijbaan kan worden geïmplementeerd op wegen waar niet voldoende plaats is voor een fietspad. Bij een middenrijbaan lopen er twee evenwijdige witte onderbroken strepen aan weerszijden van de rijbaan die bestaan uit telkens twee paar korte trekken. Gemotoriseerd verkeer moet tussen die twee lijnen blijven, terwijl fietsers en bromfietsers rechts van de lijn rijden. Wagens mogen de lijn alleen overschrijden om een ander voertuig te kruisen, op voorwaarde dat ze daarbij geen ander verkeer hinderen of in gevaar brengen. Hetzelfde geldt voor inhaalmanoeuvres.

Geen fietssuggestiestroken

Op de zijdelingse stroken mag je niet parkeren. Stilstaan is enkel toegelaten als de berm niet breed genoeg of bruikbaar is. Voetgangers mogen de zijdelingse stroken ook gebruiken als er geen trottoir is, maar moeten dat aan de linkerkant doen, zodat ze naderend verkeer beter opmerken. Het grote verschil met fietssuggestiestroken is dat auto’s op die stroken wél mogen rijden en in principe zelfs parkeren. Een middenrijbaan heeft dus heel andere regels dan een fietssuggestiestrook.

Vorig artikelOok in september nog veel reislust
Volgend artikelOntdek de Midweek Deals in Wallonië