zwaailicht

Wat zijn bevoegde personen en wat betekenen hun bevelen? Hoe moet je reageren als je een politie- of ziekenwagen hoort? Dit moet je weten over gezaghebbers op de weg!

Wat zijn bevoegde personen?

Denk aan politieagenten, maar ook brandweerlui of mensen van de civiele bescherming. Zij hebben het recht om het verkeer te regelen en verplicht op te volgen bevelen te geven. Die bevelen gaan voor op de voorrangsregels, verkeersborden en verkeerslichten. De civiele bescherming en brandweer mogen dus het verkeer regelen, maar zullen in de praktijk meestal wachten op de politie.

Wat betekenen hun bevelen?

Steekt een bevoegd persoon de arm recht omhoog, dan moeten álle weggebruikers op het kruispunt stoppen. Wie zich reeds op het kruispunt bevindt, moet het zo snel mogelijk vrijmaken.

Strekt een bevoegd persoon één of beide armen uit, dan mag het verkeer in het verlengde van zijn armen (dus links en rechts) door. Het verkeer voor en achter hem moet stoppen. Strekt hij maar één arm uit? De betekenis blijft hetzelfde. Maakt hij een cirkelbeweging met zijn armen? Dan moet je tempo maken. Beweegt hij zijn arm op en neer, dan moet je trager rijden. Zwaaien met een rode toorts betekent stoppen. Hij kan zijn bewegingen ondersteunen met een fluitsignaal om de aandacht te trekken.

Welke gezaghebbers kunnen nog aanwijzingen geven?

Denk maar aan gemachtigde opzichters aan schoolomgevingen, wegkapiteins, groepsleiders, enzovoort. Je herkent hen aan een zwart-geel-rode armband of fluovestje.

Meestal dragen ze een rond rood-wit verkeersbord (C3). Het zijn geen bevoegde personen en kunnen dus geen bevelen geven, verkeer regelen en bekeuringen uitschrijven. Ze mogen wel aanwijzingen geven die je als bestuurder moet opvolgen.

Wat zijn prioritaire voertuigen?

Deze voertuigen hebben een blauw zwaailicht en alarmsignaal. Meestal zijn ze van de politie, brandweer of medische diensten, maar bijvoorbeeld ook gasmaatschappijen hebben prioritaire voertuigen. Voertuigen met gele zwaailichten, zoals takelwagens of dienstvoertuigen, zijn niet prioritair.

Hoe moet ik reageren op een prioritair voertuig?

  • Zonder zwaailicht: je rijdt gewoon verder.
  • Met zwaailicht, zonder alarmsignaal: je rijdt gewoon verder.
  • Met zwaailicht én alarmsignaal: je maakt de rijbaan vrij of verleent voorrang.

Belangrijk!

Je mag nooit de verkeersregels overtreden om een prioritair voertuig door te laten. Ga dus niet sneller dan toegelaten rijden of door het rood rijden. Blijf rustig en ga zeker niet plots bruusk remmen. Maak de baan zo snel mogelijk vrij door op een parkeerstrook of verharde berm te rijden en hou het gedrag van de andere bestuurders in het oog. Als iedereen naar links uitwijkt, ga dan niet naar rechts uitwijken. In een stilstaande file op een snelweg maak je het best plaats tussen de twee meest linkse rijstroken. Prioritaire voertuigen rijden liever niet over de pechstrook wegens onveilig.