fietsbarometer

We mogen dan misschien niet allemaal flandriens zijn, er wordt wel degelijk meer gefietst. Ook de gemiddelde leeftijd van wie een elektrische fiets koopt, daalt fors.

Drie jaar geleden voerde VAB voor de eerste keer een grootschalig fietsonderzoek uit. Dit jaar kwam er een tweede VAB-Fietsbarometer, waardoor we de evolutie in het fietsgebruik in beeld konden brengen. Opvallend is dat er in Vlaanderen meer gefietst wordt. In 2015 stapte 76% van de volwassen Vlamingen weleens op de fiets, in 2018 is dat 83%. We fietsen ook langere afstanden. Drie op de tien Vlamingen leggen jaarlijks meer dan tweeduizend kilometer af. Dat komt vooral omdat we vaker de fiets gebruiken voor woon-werkverkeer. De elektrische fiets speelt hierin een belangrijke rol. Van alle mensen die met de fiets naar het werk pendelen, doet 16% dat tegenwoordig met een elektrische fiets.

Ook jonger publiek fietst elektrisch

Het publiek dat een elektrische fiets koopt, wordt dan ook steeds jonger. Nu is 55% van de kopers jonger dan 55, drie jaar geleden was dat nog maar 25%. Het beeld dat enkel senioren een elektrische fiets aanschaffen, stemt dus al lang niet meer overeen met de werkelijkheid. Uit de VAB-Fietsbarometer blijkt voorts dat 21% van de elektrische fietsers in de afgelopen drie jaar een ongeval had. Maar ook het aantal ongevallen met stadsfietsen is toegenomen. De fietsvaardigheid ligt het vaakst aan de basis van een ongeval. Denk maar aan het evenwicht verliezen of plots moeten uitwijken voor een hindernis. Daarna volgen de slechte weginfrastructuur en andere weggebruikers die een onverwacht manoeuvre uitvoeren.

Nood aan meer veilige fietsroutes

Als we enkel naar het aantal ongevallen in het woon-werkverkeer kijken, dan ligt niet zozeer de fietsvaardigheid aan de basis, maar vooral de andere weggebruikers. De grootste problemen? Auto’s met onvoldoende aandacht voor fietsers (57%), slecht onderhouden of ontbrekende fietspaden (55%) en gevaarlijke kruispunten (54%). Een veilige fietsroute blijft dus van groot belang, met bredere fietspaden als een weerkerende eis van fietsers. Daarom vindt VAB het belangrijk dat de overheid zich niet alleen focust op het wegwerken van zwarte punten, maar ook blijft investeren in veilige fietsroutes. Een ander belangrijk punt is het wederzijds respect tussen automobilisten en fietsers. Cruciaal daarbij is dat beide groepen de verkeersregels kennen en correct toepassen.

Vorig artikelDit is de elektrische ‘Fiets van het Jaar’
Volgend artikelFietsersbond positief verrast over resultaten VAB-Fietsbarometer