Zo moet je je fiets onderhouden ©iStock fietshandeliStock

Op 4 mei zullen opnieuw meer werknemers aan de slag gaan. Belangrijk is dan dat de fiets haar plaats in het woon-werkverkeer kan opeisen. Cruciaal daarbij is dat de fietshandel opnieuw kan openen.

Uit een enquête van VAB bij meer dan 14.000 Vlamingen blijkt dat we in deze coronatijden massaal zijn overgestapt van de auto op de fiets voor onze boodschappen en recreatieve verplaatsingen. VAB adviseert de overheid om deze dynamiek verder aan te zwengelen zodat meer mensen de fiets zullen nemen voor het woon-werkverkeer. Het openbaar vervoer is voor velen om veiligheidsredenen momenteel geen waardige vervanger voor de auto, zo blijkt uit de enquête. Vraag is dus wat de 12% die normaal met het openbaar vervoer naar het werk gaat, zal doen. Zonder goede fiets zullen we vervallen in onze oude gewoonte, namelijk het hoofdzakelijk gebruiken van de auto voor het woon-werkverkeer.

Woon-werkverkeer met de fiets aanmoedigen

De autopendelaar beschikt vaak niet over een geschikte fiets. Willen we woon-werkafstanden van 10 tot 15 kilometer comfortabel overbruggen, dan is een elektrische fiets de oplossing. Maar die zal in veel gevallen nog aangekocht moeten worden. Daarvoor is de fietshandel nodig. Een elektrische fiets wordt minder snel online gekocht omdat professioneel advies en een testrit belangrijk zijn. We hebben wel een stadsfiets, maar die is vaak niet goed onderhouden omdat we hem niet intensief gebruiken (enkel in de zomer voor een recreatieve uitstap). Een fiets die plots ingezet wordt voor woon-werkverkeer wordt zwaarder belast en kan het sneller begeven. Dat blijkt ook uit de cijfers van VAB-Fietsbijstand: de afgelopen weken valt een aanmerkelijke stijging te noteren. Voor het onderhoud van de fiets moeten we ook weer kunnen rekenen op de fietshandel.

Fietshandel cruciaal voor modal shift

VAB heeft begrip voor het principe om alle winkels op hetzelfde moment te openen (11 mei). Dat is een economisch perfect te verdedigen beslissing, maar op vlak van mobiliteit klopt deze redenering niet. Wil je een modal shift organiseren van minder auto naar meer fiets (doelstelling van het Vlaams Klimaatplan), dan moet deze overstap ook maximaal worden gefaciliteerd. VAB begrijpt dat de Veiligheidsraad geen rekening heeft gehouden met deze mobiliteitsargumenten omdat er ook geen mobiliteitsspecialisten deelnamen aan het overleg. Maar VAB vindt het niet te laat om op dit punt alsnog bij te sturen.

 

Lees ook

Wandelen en fietsen volgens de coronamaatregelen

Dit zijn de beste elektrische fietsen van 2020

Vorig artikelDe beste elektrische fietsen van dit moment!
Volgend artikelWordt telewerken het nieuwe normaal?