wegdek

Onze wegen kregen het in de winter weer zwaar te verduren met als resultaat opnieuw scheuren putten. VAB roept de overheid op om wegen preventief veel beter te onderhouden.

VAB deed een enquête bij 2.405 automobilisten over de staat van het wegennet. Het goede nieuws is dat de toestand van de autosnelwegen de afgelopen jaren verbeterd is. De staat van de snelwegen wordt door 60% als goed tot zeer goed ervaren. Vooral de provincie Vlaams-Brabant scoort hier met 74% goed. Antwerpen (51%) en Limburg (54%) scoren slechter. Opvallend is wel dat 83% van de automobilisten aangeven dat er nog niet-herstelde winterschade is aan de autosnelwegen. Het grote pijnpunt dat naar boven komt in de enquête zijn echter de lokale wegen en de gewestwegen. Op gewestwegen is 39% tevreden over de toestand van het wegdek. De beoordeling ligt in alle provincies ongeveer op dezelfde lijn, Vlaams-Brabant scoort iets beter. Ook hier is nog veel niet-herstelde winterschade, maar iets minder dan op de autosnelwegen. 80% zegt dat er niet-herstelde winterschade is. Bij de lokale wegen is de tevredenheidsgraad maar 36%. Hier scoort vooral Oost-Vlaanderen slecht (30%). De lokale wegen in Limburg (42%) en Antwerpen (38%) zijn in een iets betere staat.

Werk aan de winkel

Om die problemen op te lossen moet er natuurlijk gewerkt worden. Uit de bevraging blijkt dat automobilisten zich zorgen maken over de coördinatie van die wegenwerken en de communicatie daarrond. Op snelwegen geeft 34% van de automobilisten daar een onvoldoende voor. De score is beduidend slechter voor de coördinatie van wegenwerken op de gewestwegen (58% geeft een onvoldoende) en lokale wegen (62%). Op deze wegen bestaat nog steeds een grote achterstand op vlak van structureel onderhoud. Vooral de provincie Antwerpen scoort slecht. 40% van de Antwerpenaren is ontevreden over de coördinatie van de wegenwerken op snelwegen, maar nog erger: 61% vindt de coördinatie op gewestwegen (zeer) slecht en 66% vindt die op lokale wegen (zeer) slecht.

Communicatie over wegenwerken

De helft van de automobilisten is tevreden over de communicatie van wegenwerken op autosnelwegen. Op gewestwegen en lokale wegen kan dat echter een pak beter: daar is slechts één op de vier tevreden over de communicatie. Opnieuw scoort de provincie Antwerpen hierbij slecht: één op twee Antwerpenaren is ronduit ontevreden over de communicatie over de wegenwerken op N-wegen en lokale wegen. Steden en gemeenten kunnen ook nog heel wat leren op vlak van signalisatie van wegenwerken en omleidingsroutes. Uit de enquête blijkt dat dit vooral op lokale wegen een probleem is: 58% vindt de signalisatie van wegenwerken en omleidingsroutes op lokale wegen (zeer) slecht.

Preventief onderhoud

VAB vraagt dat steden en gemeenten een plan van aanpak opstellen om ervoor te zorgen dat ook de lokale wegen in goede staat geraken en blijven na deze strenge winter. Vlaanderen heeft een zeer dicht wegennet op een betrekkelijk kleine oppervlakte, wat het niet alleen complex maar ook duur maakt voor de gemeenten. Door preventief te werken kunnen die kosten echter gedrukt worden. Preventief onderhoud is nodig om ervoor te zorgen dat de wegen in goede staat geraken en ook blijven. In Nederland en Groot-Brittannië wordt een centraal bestand gebruikt waarin de planning van alle werken wordt opgenomen. Op die manier bestaat er een duidelijk overzicht van alle geplande wegenwerken, wat niet alleen de transparantie verbetert, maar waardoor de timing van die werken ook beter op elkaar kan worden afgestemd.

Vorig artikelGetest: Nissan Leaf
Volgend artikel5x uitwaaien aan de Opaalkust