autovakantie gezinFoto: Shutterstock

De reisdrang bij de Vlaming was blijkbaar erg groot. Nooit eerder kreeg de alarmcentrale van VAB-Reisbijstand zoveel buitenlandse oproepen en dossiers te verwerken.

Sinds het begin van de zomervakantie ontving VAB een nooit eerder gezien aantal oproepen voor pechverhelping en medische bijstand in binnen- en buitenland. Het was weken aan een stuk alle hens aan dek op de alarmcentrale. In juli leek het wel alsof iedereen met de auto op vakantie ging. Als we kijken naar het aantal pechoproepen die we kregen vanuit het buitenland, zien we in vergelijking met 2019, de laatste ‘normale’ zomer voor de pandemie, een stijging met liefst 19,6 procent. Vergelijken we met 2021 (+26,7 %) en 2020 (+46,5 %), dan was die stijging nog een pak groter, maar in die jaren was reizen natuurlijk moeilijker door de coronapandemie. Ook qua aantal geopende dossiers zien we een opvallende stijging in vergelijking met de voorbije jaren. Meest relevante vergelijking is ook hier met 2019, en dan zien we dat er afgelopen zomer 15,4 procent meer dossiers behandeld werden dan drie jaar geleden.

Moeilijke werkomstandigheden

Dat er procentueel meer oproepen (+ 19,6%) dan dossiers (+15,4%) waren in vergelijking met 2019, betekent dat er in verhouding per dossier meer telefoontjes of tussenkomsten nodig waren. Dit valt te verklaren doordat allerlei externe factoren het werk van de VAB-medewerkers bemoeilijkten. Denk aan een tekort aan onderdelen en plaatselijke depanneurs, maar ook schaarste aan taxi’s, huurwagens, vrije hotelkamers, trein- en vliegtuigtickets,… Dat alles zorgde ervoor dat het vaak heel wat inspanningen van onze medewerkers vergde om een gestrande reiziger te helpen. Inspanningen die VAB ook deed. Om onze dienstverlening op een voldoende kwalitatief niveau te kunnen blijven garanderen, bestelde VAB onder meer een pak extra vervangwagens en werd er beslist om 10 extra wegenwachters in dienst te nemen. Er werden extra vacatures opengesteld om de capaciteit van de VAB-alarmcentrale te vergroten.

Frankrijk nog populairder

De Vlaming gaat nog steeds het liefst en het vaakst op autovakantie naar Frankrijk, nog meer dan voor corona zelfs. Het grootste aandeel technische interventies moest VAB, zoals elk jaar, uitvoeren bij onze zuiderburen. Opvallend daarbij is dat het Franse aandeel van alle tussenkomsten steeg van 42 procent in 2019 naar 47,8 procent deze zomer. Bijna 1 op de 2 interventies die VAB-Reisbijstand moest doen in het buitenland vond dus plaats in Frankrijk. Op plaats twee staat Nederland, al zakt dat aandeel van 20,5 procent naar 12,3 procent.

Aandeel pechgevallen per land ten opzichte van totaal aantal pechgevallen (evolutie in vergelijking met 2019):

 1. Frankrijk 47,8 procent (+5,7%)
 2. Nederland 12,3 % (-8,2%)
 3. Italië 9,0% (+1,44%)
 4. Duitsland 8,8% (+0,4%)
 5. Spanje 7,8% (+1,8%)

Afstanden van 2000 kilometer en meer

We reizen verder dan ooit met de wagen. Die conclusie kunnen we trekken als we kijken naar het aantal technische interventies dat VAB moest doen in het buitenland. Autovakanties naar Italië en Spanje winnen duidelijk aan populariteit, maar ook autovakanties naar Portugal zitten, ondanks de afstand, duidelijk in de lift: VAB moest meer dan dubbel zo vaak een interventie uitvoeren in Portugal dan in 2019, meer zelfs dan in Kroatië wat op het eerste zicht nochtans een populairder land voor een autovakantie lijkt. Nederland was de voorbije zomer dan weer veel minder vaak plaats van bestemming voor een autovakantie dan in 2019. Hoewel Nederland nog steeds de op één na meest populaire vakantiebestemming is, moest VAB een derde minder interventies doen bij de noorderburen dan drie jaar geleden. Ook autovakanties naar Engeland hebben een duik genomen. Dat je in de nasleep van de Brexit een internationaal paspoort nodig hebt om naar Engeland te reizen, en in 2019 nog niet, heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Nadat het twee jaren op rij een heel pak minder was, zien we bij VAB dat de Vlaming, los van de autovakanties, ook weer ver op reis durft te gaan. Plots duiken verre bestemmingen als de VS, Thailand en Indonesië weer op in onze statistieken van medische interventies.

Absoluut aantal pechgevallen per land vergeleken met 2019:

 1. Frankijk + 35,2%
 2. Nederland -28,6%
 3. Italië +41,7%
 4. Duitsland +24,7 %
 5. Spanje +54,4%
 6. Zwitserland +43,7%
 7. Oostenrijk +23,9%
 8. Engeland -28%
 9. Portugal +123,8%
 10. Kroatië -16%

Meer bandenpech, minder ongevallen

Als we kijken naar het soort pechoproepen dat de VAB-alarmcentrale kreeg, zien we dat bijna 30% van de pechgevallen te maken heeft met bandenpech. In 2019 was dat nog 1 op de 4. Opvallend ook is de stijging in het absoluut aantal gevallen bandenpech, een toename met liefst 44,6%. Mogelijke oorzaken daarvan zijn de slechte(re) staat van het wegdek, een te lage bandenspanning en slecht onderhouden banden. Nochtans twee zaken die men eenvoudig zelf kan controleren. Er waren ook meer motor- (+33,6%) en startproblemen (+5,4%), het aantal ongevallen nam dan weer af (-5,3%).  Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat we vaker in de file stonden, waardoor de kans op een zwaar ongeval minder groot was.

 

Lees ook

Ziek op vakantie? Reis annuleren? Dit moet je doen!

Steeds vaker platte band op reis

We zijn weer bijzonder reislustig, maar ook op onze hoede

Previous articleDoe de verkeerstest!
Next article5 toegankelijke wandelroutes in Vlaanderen