snel rijden snelheidFoto: Arek Socha

We zijn een hardleers volk. In 2019 stelde de politie in Vlaanderen meer dan 2,8 miljoen snelheidsinbreuken vast. Waarom blijven we te snel rijden?

Snelheidsovertredingen zijn goed voor 77% van alle vastgestelde verkeersinbreuken in ons land. Toch zijn 9 op de 10 Vlaamse autobestuurders ervan overtuigd dat je door je aan de snelheidslimieten te houden, bijdraagt aan een veilige en leefbare buurt en op tijd kunt reageren als er iets onverwachts op de weg gebeurt. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) bij autobestuurders in Vlaanderen. We weten dus wel dat het veiliger is om ons aan de limieten te houden, maar toch duwen we het gaspedaal vaak te diep in. Waarom?

Gevoel van tijdverlies

Eerst en vooral hebben bestuurders die zich niet consequent aan de snelheidslimiet houden het gevoel dat ze tijd verliezen. 51% van de bestuurders die op 70 km/u-wegen minder op de limieten letten, gaat daarmee akkoord.

Niet aandachtig zijn

44% van de bestuurders die op 70 km/u-wegen minder op de limieten letten, beweert dat ze vaak ‘vergeten’ op hun snelheid te letten.

De limieten kloppen niet

Ten slotte vinden bestuurders die minder op hun snelheid letten de limieten vaak minder gerechtvaardigd dan zij die er meer op letten. Vooral bestuurders uit Limburg en West-Vlaanderen vinden de snelheidslimiet van 70 km/u niet altijd aanvaardbaar.

 

Om bestuurders toch te overtuigen van het nut van de snelheidslimieten lanceert de VSV een nieuwe campagne rond overdreven en onaangepaste snelheid. Die moet duidelijk maken dat te snel rijden, ook al is het maar een beetje, ernstige gevolgen kan hebben.

 

Lees ook

Welke snelheidslimieten gelden in Vlaanderen?

De belangrijkste verkeersregels in een schoolomgeving