Wegenwerken in GentBelga

Even leek het erop dat door de coronacrisis het hele Oosterweelproject een pak vertraging zou oplopen. De lagere verkeersdrukte zorgde er echter voor dat sommige werken plots een jaar eerder klaar zijn.

Toen ons land op 18 maart in lockdown ging, kwamen ook de meeste werven van de Oosterweelverbinding in en rond Antwerpen tot stilstand. Bijzonder ongelegen, want de Oosterweelwerken hebben een strakke tijdsplanning. Niemand die half maart wist hoe lang de kranen en bulldozers stil zouden staan. “De lockdown overvalt je, maar je stelt de gezondheid van de medewerkers voorop, want je bent bezorgd”, zo vertelt Roos Mariën, projectcommunicator van Lantis, het overheidsbedrijf dat als bouwheer de werken in goede banen leidt. “Dat gevoel heerste zowel bij ons als bij Rinkoniên, het aannemersconsortium dat momenteel aan de slag is op Linkeroever, en dus werd alles stilgelegd.”

Mijlpalen

“De impact op de hele planning zou echter zeer groot worden als we bepaalde werken naar achter dienden te schuiven. Als je één belangrijke werf in een omvangrijke planning als de Oosterweelwerken mist, kan dit echt een sneeuwbaleffect hebben op het geheel. De planningen kleurden donkerrood en we vreesden om belangrijke mijlpalen te missen. Tegelijk stelden we vast dat er bijna geen verkeer was. Zowel van burgers als van bedrijven kregen we de vraag of het geen goed idee was om in deze rustige periode zware wegenwerken uit te voeren, uiteraard op een veilige manier. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters speelde in die heropstart van de wegenwerken een cruciale rol.”

Als je één belangrijke werf in een omvangrijke planning als de Oosterweelwerken mist, kan dit een sneeuwbaleffect hebben op het geheel.

Veiligheid eerst

Er mocht dan al de wil zijn om te werken, dat moest uiteraard wel kunnen gebeuren in de juiste omstandigheden, waarbij niemand op de werven de gezondheid van collega’s in gevaar kon brengen. “Begin april hebben we samen met de federaties van wegen- en waterbouw een memorandum ondertekend, waarin overeengekomen werd hoe we de werven op een veilige manier konden heropstarten”, aldus minister Peeters. “De verkeersarme periode bracht heel wat voordelen met zich mee voor de wegenwerken. Er zijn werken die sneller uitgevoerd konden worden, en zelfs vervroegd. Een win-win voor iedereen, zeker voor de omwonenden, maar ook voor automobilisten.”

Hoe uiten de genomen maatregelen zich concreet? “Op de werf worden alle nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om de hygiëne te garanderen. De aannemer informeert vooraf alle arbeiders persoonlijk en voorziet op regelmatige afstand informatieborden en sanitaire stations met water, zeep en handgel. Om de maatregelen rond social distancing te kunnen naleven, voorziet hij apart vervoer voor de werknemers, zodat ze niet allemaal samen in één voertuig zitten. Er werd ook een coronacoördinator aangesteld, die dagelijks inspectierondes uitvoert op de werf”, aldus Roos Mariën van Lantis.

Voorsprong op schema

Dankzij deze maatregelen konden de werven opnieuw opgestart worden en door de lagere verkeersdrukte werd een te verwachten achterstand plots omgezet in een voorsprong. “De renovatie van de E17 met een nieuwe fundering en een nieuw wegdek tussen Zwijndrecht en Kruibeke richting Gent was gepland voor deze zomer. Deze werkzaamheden werden al uitgevoerd in april-mei. Aansluitend doen we nu, in juni-juli, de rijrichting Antwerpen. Dit werk was aanvankelijk gepland voor de zomer van 2021.”

“Het verkeer wordt op 2×2 rijstroken gebracht, waardoor de rijbaan waar gewerkt wordt volledig vrij is. Dat is veiliger voor de wegenwerkers én het zorgt voor een betere kwaliteit in de verharding. Omdat er in één keer geasfalteerd kan worden en er minder voegnaden zijn, verhoogt de levensduur van het wegdek.”

“Na deze fase starten we met het plaatsen van de geluidsschermen langs de noordkant van de E17. In het najaar werken we de verlichting en de signalisatie af. Hierdoor is de zone van de E17 een jaar vroeger klaar. We gaan ervan uit dat we de mijlpalen halen en dat we tegen 2025 het nieuwe wegennet in gebruik kunnen nemen”, aldus Roos Mariën.

Leveringen

Externe factoren kunnen alsnog roet in het eten gooien, omdat veel bedrijven lange tijd platlagen en de aanvoer van grondstoffen en materialen in gevaar komt. “Bij de werken aan de E17 hebben we daar weinig last van gehad. De aannemer had veel in eigen hand, wat ook één van de redenen was dat hij deze vervroegde en versnelde uitvoering aangedurfd heeft. Elders op de werf zien we die effecten wel. Zo is bijvoorbeeld de levering van brugdekliggers vertraagd.”

Rol van het thuiswerk en de fiets

Het slagen van de Oosterweelverbinding is voor een stuk ook afhankelijk van een modal shift. Meer beton gieten en tunnels graven alleen zal het verkeersinfarct rond Antwerpen namelijk niet oplossen. Er wordt ook gerekend op een verandering in het verplaatsingsgedrag. Ook daar is er goede hoop, nu veel mensen van thuiswerken geproefd hebben. “Het is een goede evolutie dat we bewust nadenken over het nut en belang van elke verplaatsing die we maken. Thuiswerk vindt nu versneld bijkomende ingang en dat is positief. Ook de omslag naar de fiets die de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden, is heel belangrijk. Op Linkeroever investeren we fors in bijkomende fietsinfrastructuur voor functioneel fietsverkeer. In totaal leggen we 16,5 kilometer fietspaden aan en op gevaarlijke kruispunten komen fietsbruggen en -tunnels.  We zijn ervan overtuigd dat de mensen die de afgelopen periode van de fiets geproefd hebben, die blijven gebruiken”, besluit Roos Mariën.

 

Lees ook

Wat zijn de verschillende onderdelen van de Oosterweelverbinding?

Linkeroever krijgt fietstunnel en grotere park-and-ride

Ook Luchtbal krijgt een nieuwe park-and-ride

Previous articleHoe goed ken jij de regels? Doe de fietstest!
Next articleDorpsgeluk in Damme & Lissewege