lage-emissiezone

De kennis over de lage-emissiezone in Antwerpen blijkt nog steeds erg beperkt. VAB stelt voor dat bestuurders beter worden geïnformeerd via de autokeuring en systemen als Waze en Coyote.

Nog steeds weinig kennis en veel boetes

In een steekproef peilde VAB bij 2000 Belgen naar de kennis over de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen. Zelfs een jaar na de invoering van de LEZ weet 41% van de Vlamingen nog steeds niet of ze deze zone eigenlijk wel in mogen met hun voertuig. Bij Brusselaars (64%) en Walen (69%) ligt dat cijfer nog hoger, te verklaren door de verdere woonafstand en de minder intensieve waarschuwingscampagnes in Brussel en Wallonië. Die slechte kennis zien we terug in het aantal boetes. In november 2017 liepen dagelijks gemiddeld 212 bestuurders tegen de lamp. In de eerste drie maanden na de invoering waren dat er meer dan 330 per dag.

Informeren via autokeuring

VAB vroeg bij de invoering van de LEZ dan ook om het gedoogbeleid bij een eerste overtreding met enkele maanden uit te breiden. Helaas gaf het stadsbestuur daar geen gehoor aan. Daarom vraagt VAB nu aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts om bij de jaarlijkse autokeuring op het keuringsbewijs (of bijkomend document) te vermelden of de wagen al of niet voldoet aan de Vlaamse LEZ-norm. In de Brusselse keuringscentra gebeurt dat alvast. Wie zijn wagen daar laat keuren, weet of hij de Brussels lage-emissiezone in mag. Minister Weyts liet ondertussen weten dit idee genegen te zijn en kijkt of deze vermelding vanaf mei kan gebeuren. Hij laat echter in het midden of het een verwijzing is naar een site waar je kunt controleren of je wagen voldoet dan wel of het een echte vermelding is of jouw specifiek voertuig in een LEZ mag rijden. VAB is uiteraard voorstander van dat laatste.

Gebrekkige aanduiding lage-emissiezone

70% van de Vlamingen ervaart ook de signalisatie aan het begin van de lage-emissiezone als niet duidelijk genoeg. Volgens VAB heeft een LEZ slechts zin als ze gekend is en dus ook nageleefd wordt. Nu rijden veel bestuurders onbewust de zone in. Om dat te voorkomen vraagt VAB dat minister Weyts een protocol-akkoord afsluit met aanbieders van digitale systemen als Waze en Coyote. Op die manier krijgen de gebruikers een waarschuwing wanneer ze het begin van een lage-emissiezone naderen. Dat de kennis over de LEZ en de exacte locatie ervan belangrijk zijn, zal nog duidelijker worden in 2020. Dan verstrengt de toegangsnorm. Benzinewagens moeten minimaal Euro 2 bezitten, dieselwagens minimaal Euro 5. Daardoor zullen bijna 900.000 extra wagens uit het huidige Belgische wagenpark de LEZ niet meer in mogen. Wanneer ook steden als Gent en Mechelen een LEZ zullen invoeren, wordt het probleem alleen maar prangender.

892.520 problemen

Om het draagvlak voor de lage-emissiezone te behouden of zelfs te vergroten, staat de overheid voor een grote uitdaging. Wanneer de normen in 2020 verstrengen, zullen heel wat eigenaars met een dieselwagen met Euro 4 uit de boot vallen. Momenteel zijn dat 892.520 wagens. Een groot aantal van deze dieselwagens werd in 2010 en 2011 gekocht met een ecopremie tot 15% van de federale overheid. Veel eigenaars van stadswagens zijn toen overgeschakeld van benzine naar diesel. Zij krijgen in 2020 de boodschap dat ze met de wagen die ze kochten met een ecopremie de stad niet meer in mogen. Die mensen toch laten geloven in de lage-emissiezone wordt een zware opdracht voor de overheid.

Ken jij de regels?

VAB somt de belangrijkste regels over de lage-emissiezone van Antwerpen en de lage-emissiezone van Brussel alvast voor je op.

Vorig artikelGeniet van een heerlijke vakantie bij Landal GreenParks
Volgend artikelDe trends onder de racefietsen en mountainbikes