Zone 30 naar school

Binnenkort rinkelt de schoolbel weer. Het ideale moment om extra aandacht te vragen voor de zone 30.

Wat zijn de regels voor een zone 30 schoolomgeving?

In de buurt van scholen wordt de snelheid van het doorgaand verkeer afgeremd om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te garanderen. Daarom werd de ‘zone 30 schoolomgeving’ ingevoerd. Het begin van deze zone wordt aangegeven met een waarschuwingsbord voor de aanwezigheid van kinderen en een zonebord. De zone blijft geldig tot een ander bord het einde aangeeft. De maximumsnelheid blijft gelden in de hele zone er vervalt niet bij het eerstvolgende kruispunt. De zone 30 geldt altijd, dus ook buiten de schooluren en tijdens weekends en schoolvakanties. Er is één uitzondering, namelijk het elektronische zonebord. Wanneer dat niet brandt, geldt de zone niet.

  • Start zone 30 met waarschuwingsbord en zonebord
  • Einde zone 30 wordt met ander bord aangeduid
  • Maximumsnelheid 30 km/u geldig in de hele zone
  • Ook geldig buiten de schooluren
  • Elektronische zonebord brandt niet = zone niet geldig

Voetgangers voorrang aan het zebrapad

In een ‘zone 30 schoolomgeving’ ligt vaak ook een zebrapad, in de wegcode omschreven als ‘een oversteekplaats voor voetgangers’. Het is belangrijk om weten dat voetgangers die aanstalten maken om het zebrapad te gebruiken of zich al op het zebrapad bevinden voorrang hebben. Een fietser die van zijn fiets is gestapt en de fiets aan de hand houdt, wordt ook aanzien als een voetganger en dan gelden dus dezelfde regels. Een fietser die een oversteekplaats voor fietsen gebruikt, heeft pas voorrang wanneer hij zich al op de oversteekplaats bevindt.

Vorig artikelDe Oosterweelverbinding: wat mag je verwachten?
Volgend artikelIn 7 trappen vlot het najaar in