Veel chauffeurs weten niet hoe ze moeten omgaan met prioritaire voertuigen. Gebruik deze 5 tips om correct te reageren.

Wat is een prioritair voertuig?

Deze voertuigen hebben een blauw zwaailicht en alarmsignaal. Meestal zijn ze van de politie, brandweer of medische diensten, maar bijvoorbeeld ook gasmaatschappijen hebben prioritaire voertuigen. Voertuigen met gele zwaailichten, zoals takelwagens of dienstvoertuigen, zijn niet prioritair.

Hoe moet je reageren op prioritaire voertuigen?

Je moet enkel plaatsmaken voor prioritaire voertuigen als naast het blauwe zwaailicht ook de sirene in werking is. Blijf alvast kalm en probeer het voertuig te lokaliseren. Ga niet meteen in de remmen, want hierdoor kun je een vlotte doorgang belemmeren. Maak ruimte zonder jezelf of andere weggebruikers in gevaar te brengen. Respecteer steeds de verkeersregels.

5 concrete tips

  1. In een stilstaande file is het verplicht om een reddingsstrook te vormen. Zo kunnen de prioritaire voertuigen makkelijk langs een file passeren.
  2. Op een rotonde blijf je zelf op de rotonde rijden tot het prioritair voertuig is afgeslagen. Ook al moet je daardoor je afslag voorbij rijden.
  3. Als een prioritair voertuig je nadert bij een kruispunt waar auto’s stilstaan, door een rood licht of stopbord, moet je goed naar de verkeerssituatie voor en achter je kijken. Geef het prioritair voertuig ruimte door een klein stukje vooruit te rijden of door uit te wijken in dezelfde richting als de andere voertuigen. Je mag niet zomaar door het rode licht rijden.
  4. Als een prioritair voertuig je wilt inhalen op een helling of in een bocht, blijf dan verder rijden aan de maximaal toegelaten snelheid. Maak pas plaats voor het prioritair voertuig als je veilig kunt uitwijken op een parkeerstrook of verharde berm. Maak je uitwijkmanoeuvre tijdig duidelijk door je richtingaanwijzer te gebruiken.
  5. Stop om het prioritair voertuig door te laten, ook al heb je voorrang. Als fietser en voetganger wacht je geduldig af en steek je zeker niet nog snel over.
Vorig artikelDrukte op VAB-Alarmcentrale ondanks gesplitste paasvakantie
Volgend artikelGa jij mee op reportage naar Zuid-Tirol?