Rotonde

Voor veel bestuurders zijn de regels die op een rotonde gelden niet duidelijk. Moet je nu wel of niet je richtingaanwijzers gebruiken? En hoe zit dat met dubbele rotondes? We geven het antwoord op je vragen!

Hoe wordt een rotonde aangeduid?

rotondeOp het middeneiland rotondes staat altijd het blauwe verkeersbord ‘verplicht rondgaand verkeer’. Aan het einde van de aansluitende wegen vind je ook steeds een omgekeerde driehoek of stopbord. De vorm en grootte van het middeneiland hebben overigens geen belang. Opgepast, niet elk kruispunt met een middeneiland is een rotonde. Wanneer de eerder genoemde verkeersborden ontbreken, geldt gewoon de voorrang aan rechts.

Welke regels gelden op een rotonde?

  • Wie de rotonde op wil, moet voorrang verlenen aan wie er al op rijdt.
  • Je moet de richtingaanwijzer gebruiken wanneer je de rotonde wilt verlaten, maar niet wanneer je de rotonde oprijdt.
  • Bevindt er zich een aanliggend fietspad rondom, dan moet je extra voorzichtig zijn. Fietsers die zich al op de rotonde bevinden en rechtdoor rijden, hebben voorrang op het verkeer dat wil afslaan. Let op, soms is het fietspad niet aanliggend en wordt de voorrang voor fietsers geregeld via de omgekeerde driehoek. Dan moet de fietser uiteraard indien nodig stoppen en voorrang verlenen.
  • Op rotondes met meerdere rijstroken mag je de rijstrook kiezen die het best aan jouw bestemming beantwoordt. Er wordt echter wel aangeraden om de rechterrijstrook te gebruiken als je de eerste afslag neemt en om links voor te sorteren als je één van de daaropvolgende afslagen neemt. 
  • Ook wanneer je op rotondes van rijstrook wisselt, moet je de richtingaanwijzer gebruiken.
  • Rijd je op de linkerrijstrook, maar wil je de rotonde verlaten, dan heeft de bestuurder op de rechterrijstrook voorrang. In dat geval is het vaak veiliger om een extra rondje te maken en op tijd rechts voor te sorteren. Zo houd je ook het verkeer niet op.

Lees ook

Wanneer moet je wel en niet ritsen?

Mag je autorijden met slippers?

Welke toebehoren moeten verplicht in je wagen liggen?

Vorig artikelWelk motorrijbewijs heb je nodig?
Volgend artikelDe Provence in 15 pittoreske stops