viaduct van VilvoordeFoto: Shutterstock

Het viaduct van Vilvoorde zit ongeveer in de helft van z’n levensduur. Een grondige renovatie dringt zich op. Die zal acht jaar duren en vooral vanaf 2027 grote verkeershinder veroorzaken.

Er is al langer sprake van een opfrisbeurt voor het viaduct van Vilvoorde. Die plannen worden nu concreet. Vanaf augustus van dit jaar starten de werken aan het bekendste viaduct van ons land. Boven-, onder- en binnenkant worden aangepakt. De renovatie verloopt in twee fases. De eerste duurt tot 2026 en daarbij zal de hinder min of meer beperkt blijven. De rijstroken zullen weliswaar versmald worden, maar het aantal stroken blijft behouden. Een snelheidslimiet moet er voor zorgen dat de doorstroming veilig kan verlopen.

Verkeersproblemen

In de tweede fase die begint in het voorjaar van 2027 moet al het verkeer over één deel van het viaduct. Daardoor gaat één rijstrook op de buitenring dicht en zal er dus minder capaciteit zijn. Dat zou wél grote verkeersproblemen kunnen veroorzaken. Die komen dan bovenop de hinder die sowieso verwacht wordt door werken die vanaf 2026 elders op de Brusselse Ring gepland zijn. In totaal zullen de werken aan het viaduct acht jaar in beslag nemen. De renovatie is dan ook ingrijpend. Tegelijkertijd zullen namelijk ook verstevigingswerken uitgevoerd worden. Er wordt namelijk met het idee gespeeld om een extra rijstrook toe te voegen, zodat er vier stroken in elke rijrichting komen. De extra strook komt dan op de plaats waar nu een pechstrook ligt.

Lees ook:

Welke hinder mag je in 2023 verwachten door de Oosterweelwerken?

De Oosterweelverbinding: wat mag je verwachten?

Vorig artikelMoet je een open spitsstrook verplicht gebruiken?
Volgend artikelVraag aan de piloot: waarom moet je vooroverbuigen bij een noodlanding?