OosteerweelwerkenFoto: Lantis

De Oosterweelwerken rond Antwerpen zetten zich voort. Terwijl sommige delen bijna afgerond zijn, worden nieuwe projecten opgestart. Wat betekent dat voor de verkeershinder?

Laten we beginnen met het goede nieuws: grote delen van de immense infrastructuurprojecten die aan de gang zijn op de Antwerpse linkeroever zullen in 2023 in gebruik genomen worden, waardoor de hinder daar zal afnemen. Tegelijkertijd wordt er begonnen aan nieuwe werken, vooral op de rechteroever. Op snelwegniveau zullen die in 2023 en 2024 weinig extra hinder veroorzaken. Pas in 2025 zal de verkeershinder weer toenemen.

Linkeroever

In mei en juni van dit jaar wordt een heel deel van de aansluitingen vanaf de E17 naar de Kennedytunnel en de E34 in gebruik genomen. Ook zal de oprit Linkeroever aan Mediahuis definitief gesloten worden. De nieuwe oprit wordt in november 2023 in gebruik genomen. in de tussentijd moet het verkeer dat de snelweg op wil richting Nederland vanaf Linkeroever de route volgen via de parallelweg ter hoogte van de P+R en de keerbrug in Kruibeke. De afrit Linkeroever vlak na de Kennedytunnel richting Gent blijft voorlopig nog wel open, maar sluit in het voorjaar van 2024. Samen met de nieuwe oprit wordt ook de verbinding tussen de E34 en de E17 in gebruik genomen. Daarmee zijn op snelwegniveau de grootste werken afgerond in Antwerpen-West. Alleen de nieuwe afrit Linkeroever moet in 2024 nog afgewerkt worden. De Oosterweelwerken aan de snelweg zullen daar een half jaar eerder klaar zijn dan oorspronkelijk gepland.

In mei van dit jaar wordt ook nog de Charles de Costerlaan geknipt. De aanvoerroute vanaf de E34 naar de Waaslandtunnel wordt zo definitief gesloten. Voortaan moet het verkeer vanaf de E34 richting P+R Linkeroever rijden om zo via de Blancefloerlaan de Waaslandtunnel te bereiken. Dat is een omweg, maar dat is net de bedoeling. Doorgaand verkeer moet de Kennedytunnel of de nog nieuw te bouwen Scheldetunnel nemen; de Waaslandtunnel moet dienen voor lokaal verkeer.

Bypass Merksem

Ter hoogte van het Sportpaleis komt de snelweg in een sleuf terecht, die deels overkapt zal worden. Aansluitend komen er tunnels onder het Albertkanaal, die worden vanaf najaar 2023 gebouwd. Door de aanwezigheid van die tunnels kan het viaduct van Merksem afgebroken worden. Om dat mogelijk te maken, wordt er eerst een bypass gebouwd, deels een soort tijdelijke brug naast het huidige viaduct. Eind dit jaar wordt gestart met de werken aan de bypass en in 2025 zou die klaar moeten zijn, zodat in datzelfde jaar kan begonnen worden aan de afbraak van het viaduct van Merksem. De bouw van die bypass zal in 2023 en 2024 weinig hinder veroorzaken op snelwegniveau. In 2025 wordt de bypass in gebruik genomen. Die heeft twee keer drie rijstroken, één minder dus dan de huidige capaciteit. Dat kan ervoor zorgen dat de verkeershinder in 2025 wel weer even toeneemt. Met een snelheidsverlaging tot 70 km/u, die de doorstroomcapaciteit zou moeten verhogen en een aantal weefbewegingen wegnemen, hoopt men echter de hinder te beperken.

 

 

Het onderliggende weggennet zal wel al eerder dan 2025 hinder ondervinden door voorbereidende werken of kabels die verlegd moeten worden. Zo wordt de afrit Merksem en de Groenendaallaan verlegd en zal ook het kruispunt aan het Sportpaleis worden verlegd, waardoor vanaf eind maart 2023 al het verkeer onder één deel van het viaduct moet, daar waar er nu verkeer mogelijk is onder twee delen.

Oosterweelknooppunt

Aan het Noordkasteel wordt in 2023 hard gewerkt aan het nieuwe Oosterweelknooppunt, waar de nieuwe tunnelverbinding onder de Schelde weer boven water komt. Het Samgadok wordt gedempt en er komt een tijdelijke rotonde aan de Hogere Zeevaartschool. Die wordt in juni 2023 in gebruik genomen. Eind 2023 wordt dan gestart met de werken aan het Oosterweelknooppunt zelf. Zowel op linkeroever als op rechteroever wordt gewerkt aan de tunnelmonden van de nieuwe tunnel. De tunnel zelf wordt op dit moment in Zeebrugge gebouwd in acht aparte elementen. In 2025 worden die over het water naar Antwerpen gebracht, waar ze zullen afgezonken worden in de Schelde, vergelijkbaar met hoe de Kennedytunnel in de jaren zestig werd geconstrueerd.

 

Lees ook

De Oosterweelverbinding: wat mag je verwachten?

Vorig artikelGetest: de nieuwe MG4
Volgend artikelZo fiets je door de sneeuw