Verkeersveilige gemeente ongevalFoto: Alexas Foto's

Het project ‘Verkeersveilige Gemeente’ begeleidt lokale overheden op weg naar nul slachtoffers in en door het verkeer. De eerste tien gemeenten hebben de eerste stap afgerond.

‘Verkeersveilige Gemeente’ loopt sinds 2018 en is een samenwerking tussen de Provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur, de vzw OVK-SAVE (Ouders van Verongelukte Kinderen) en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). De bedoeling is om gemeenten op weg te helpen om het aantal verkeersdoden in het verkeer drastisch te verminderen. Het opstellen en uitvoeren van een actieplan verkeersveiligheid staat daarbij centraal. Daarin komen vijf grote pijlers aan bod: beleid en organisatie, educatie en communicatie, infrastructuur, handhaving en evaluatie en monitoring.

Eén bank vooruit voor deze gemeenten

Tien gemeenten hebben nu zo’n actieplan afgerond. Het gaat om Arendonk, Berlaar, Bonheiden, Brasschaat, Herselt, Malle, Nijlen, Oud-Turnhout, Ranst en Westerlo. De deelnemers kregen een overzicht van tien goede praktijkvoorbeelden die tijdens eerdere besprekingen naar boven kwamen, en ook de leerpunten werden overlopen. Zo leren de deelnemende gemeenten van elkaar en vinden ze inspiratie om hun ambities inzake verkeersveiligheid in de praktijk om te zetten. De tien beginnen nu aan fase 2, waarin de provincie Antwerpen hen begeleidt bij de uitvoering van het actieplan.

Meeste wegen zijn gemeentelijk of stedelijk

Dat een gemeente een ideaal beleidsniveau is om de verkeersveiligheid aan te pakken werd nog eens aangestipt door Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx: “Negentig procent van de wegen in Vlaanderen valt onder het beheer van steden en gemeenten. Lokale overheden zijn dan ook een onmisbare partner om de Vlaamse doelstellingen inzake verkeersveiligheid te realiseren. Een systematische aanpak die vertrekt van een grondige analyse kan hierin een grote meerwaarde betekenen en de efficiëntie van verkeersveiligheidsmaatregelen vergroten.” Ook Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters beaamt dat: “Nul verkeersdoden, de zogenaamde Vision Zero, is geen verre toekomstdroom maar ligt op lokaal vlak verrassend dichtbij. Uit internationale cijfers blijkt dat meer dan 800 middelgrote steden en gemeenten in Europa er de afgelopen jaren in geslaagd zijn die doelstelling te bereiken. Dit is bijzonder goed nieuws, want het toont aan dat vooruitgang wel degelijk mogelijk is, op voorwaarde dat men voldoende inspanningen levert en systematisch te werk gaat.”

 

Lees ook

Zo voorkom je een slippertje bij regenweer

Een ongeval, wat nu?

8 tips om de pechstrook juist te gebruiken