voorrang van rechts

De voorrang van rechts zorgt weleens voor wat onduidelijkheid. Tijd om je geheugen nog eens op te frissen!

Wanneer wel voorrang van rechts?

Voorrang van rechts – aan rechts is eigenlijk de juiste term – is de algemene regel op kruispunten waar geen verkeersborden of verkeerslichten staan of het verkeer niet door een bevoegd persoon geregeld wordt. Kom je aan kruispunt met één of meerdere openbare wegen en is er geen specifieke aanduiding van wie voorrang heeft, dan geldt altijd de voorrang aan rechts. Die regel is van toepassing op alle bestuurders die ten opzichte van jou van rechts komen, dus ook op fietsers en bromfietsers. Vroeger was het zo dat wie van rechts kwam en stopte, zijn voorrang kwijt was. Dat is niet meer zo. Je moet ook voorrang verlenen als de bestuurder van rechts gestopt is.

Wanneer niet?

Voorrang van rechts is niet van toepassing als de voorrang geregeld is door verkeersborden, verkeerslichten of bevoegde personen, en geldt ook niet voor een bestuurder die uit een aardeweg of pad komt, zelfs wanneer de laatste meters verhard zijn. Wie de oprit van een huis of parking verlaat, heeft eveneens geen voorrang. Ook op een rotonde die aangegeven wordt met het ronde, blauwe bord met witte pijlen vervalt de voorrang van rechts. Op zich logisch, want de straten die op zo’n rotonde aansluiten, hebben een omgekeerde driehoek of een stopbord. Een belangrijke uitzondering: voetgangers die een trottoir volgen hebben altijd voorrang. Hetzelfde geldt wanneer je een fietspad met evenwijdige witte strepen kruist, dan heeft de fietser altijd voorrang als op het kruispunt geen borden staan die aangeven hoe de voorrang is geregeld. 

Hoe goed ken jij de regels? Doe hier de test en kom te weten hoe goed jij scoort!

 

De verkeersborden

 

Op het volgende kruispunt geldt voorrang van rechts, maar ook als dit bord er niet staat, moet je voorrang verlenen.

 

Op het eerstvolgende kruispunt heb jij voorrang op bestuurders die van links en rechts komen. Zij zullen een stopbord of omgekeerde driehoek zien. Dit betekent niet dat je op een voorrangsweg rijdt.

 

Je rijdt op een voorrangsweg en hebt voorrang op bestuurders die van links en rechts komen. Jouw voorrang eindigt pas wanneer je hetzelfde bord met een zwarte streep ziet.

 

Vorig artikelWat is Range Anxiety en is het nog terecht?
Volgend artikelBedenk een straf fietsidee