Krijg beloning door spitsmijden in Antwerpen

De werken aan de Oosterweelverbinding veroorzaken kopzorgen bij wie in en rond Antwerpen werkt. Om de bereikbaarheid te optimaliseren, stelt VAB drie concrete maatregelen voor.

VAB maakte samen met BAM een tweede keer de stand van zaken op van de geplande werken aan de Antwerpse Oosterweelverbinding. Na een aantal eerdere bedenkingen is VAB aangenaam verrast met de huidige aanpak van de werf. Alle linkse opritten en weefbewegingen voor de Kennedytunnel zullen al tijdens de werken verdwijnen. Dat zal de doorstroming en verkeersveiligheid in de werfzone zeker ten goede komen. VAB ziet echter nog twee actiepunten. Er moet extra aandacht komen voor Minder Hinder-maatregelen en bedrijven moeten hun personeel nu al stimuleren om te kiezen voor alternatieven. De Minder Hinder-maatregelen moeten zeer ingrijpend zijn. Er is namelijk weinig ruimte om te schuiven naar andere tijdstippen, aangezien er nu al elke werkdag gedurende de hele dag een file voor de Kennedytunnel staat. Ook andere routes zijn moeilijk, want tegelijkertijd met de werken aan de Oosterweelverbinding wordt er ook gewerkt op de N70. De Waaslandtunnel is dus geen alternatief. Zeker 20% van het huidige verkeer zal een ander vervoermiddel moeten kiezen. VAB stelt daarom drie maatregelen voor om de problemen mee het hoofd te bieden.

3 concrete Minder Hinder-maatregelen

  1. Een betere fietsverbinding tussen de linker- en rechteroever door fietspendelbussen in de Waaslandtunnel

Voor heel wat werknemers in de buurt van Antwerpen is de (elektrische) fiets een potentieel alternatief voor de auto. Uit een peiling bij VAB-werknemers blijkt dat 41% van de werknemers die nu met de auto naar het werk komen, overweegt om over te stappen op de fiets. Voor velen is echter de verbinding tussen de linker- en de rechteroever van de Schelde een drempel: 44% zou vaker de fiets nemen mits een betere verbinding. De capaciteit van de lift in de fietserstunnel is beperkt en in 2019 starten ook de werken aan de liften van de voetgangerstunnel. Omdat de lang beloofde fietsbrug pas na de werken opgeleverd zal worden, stelt VAB voor om in de Waaslandtunnel fietspendelbussen in te zetten die fietsers van de ene naar de andere oever brengen. De gratis fietspendelbussen rijden aan een hoge frequentie en krijgen prioriteit om door de tunnel te rijden. In de haven heeft men reeds een positieve ervaring met de fietspendelbus. VAB vindt dat het hoog tijd is om deze service minimaal uit te breiden tot de Waaslandtunnel.

  1. Hogere frequentie van de trein naar het Waasland

Voor werknemers die wat verder wonen en waarvoor de (elektrische) fiets geen alternatief is, ziet VAB veel potentieel in de trein. Jammer genoeg is de treinfrequentie o.a. in Zwijndrecht te laag: slechts één trein per uur. Ook is een goede spreiding van de treinen in de regio nodig. In Beveren bijvoorbeeld komen de twee treinen op slechts 15 minuten van elkaar en is er gedurende de overige 45 minuten geen trein beschikbaar. Een veel betere bediening van het Waasland door de NMBS is een cruciaal verbeterpunt voor VAB. Ook de werknemers van de haven zouden voordeel kunnen hebben met een betere treinbediening.

  1. Vrachtverkeer uit de spitsuren

Om tijdens de werken 20% minder verkeer te hebben, is het niet voldoende om enkel een deel van het woon-werkverkeer uit de spits te halen. Ook het vrachtverkeer moet geoptimaliseerd worden en zo veel mogelijk tijdens de daluren (nacht) gebeuren. Volgens VAB bekom je dat het best door op de gehele Antwerpse ring een slimme kilometerheffing in te voeren, waarbij de tarieven ’s nachts het laagst zijn. Dat wil wel zeggen dat de hele ‘supply chain’ (douane, voedselagentschap, containerdepots enzovoort) ook ’s nachts beschikbaar moet zijn om de transporten te laten doorgaan.

Bedrijven moeten alternatieven stimuleren

VAB ervaart dat bedrijven in de regio zich ernstig zorgen maken over hun bereikbaarheid. Opvallend is dat bedrijven heel erg naar de overheid kijken om die problemen op te lossen met Minder Hinder-maatregelen, terwijl zij zelf ook veel kunnen doen. De hoofdzetel van VAB in Zwijndrecht ligt in het middelpunt van de zone die als eerste door de werken getroffen zal worden. VAB wil dan ook een voorbeeldrol aannemen en zijn personeel overtuigen om voor alternatieven te kiezen. Het personeel werd al uitvoerig geïnformeerd over de timing en (vermoedelijke) impact van de werken zelf, maar VAB werkte ook een aantal maatregelen uit die het gebruik van alternatieven stimuleren. Uit een enquête bij het VAB-personeel blijkt namelijk dat 80% van de werknemers die momenteel met de auto naar het werk komen beseft dat ze hun verplaatsingsgedrag zullen (moeten) aanpassen tijdens de werken. Bedrijven kunnen nu alvast beginnen met stimulerende maatregelen, zoals VAB.

De top 5 van maatregelen die VAB in 2018 invoerde:

 Maatregel
Percentage werknemers die maatregel overwegen tijdens de werken
Thuiswerken
80%
Leasefiets
62%
Satellietkantoren
60%
Glijdende werkuren
53% (niet voor elke dienst mogelijk)
Stimuleren van carpoolen / voorbehouden parkeerplek voor carpoolers
32%

Lees ook

De Oosterweelverbinding: wat mag je verwachten? 

Vorig artikelVAB-Gezinswagen van het Jaar 2019: de deelnemers!
Volgend artikelVAB waarschuwt voor wegblokkades in Frankrijk