VAB wil mobiliteitsfonds

Om het onderhoud aan onze wegen te betalen, de kwaliteit van het openbaar vervoer te verhogen en betere fietspaden aan te leggen, stelt VAB de oprichting van een mobiliteitsfonds voor.

Ondanks de vele werken loopt de achterstand op het onderhoud van Vlaamse wegen verder op. Zo’n kwart van de gewestwegen vertoeft in slechte staat en van de ongeveer 3000 bruggen en tunnels heeft één op de drie een grondig onderhoud nodig binnen dit en 10 jaar en moet wellicht één op de tien volledig vervangen worden. Er zijn momenteel te weinig middelen voorzien om onze huidige verkeersinfrastructuur structureel te onderhouden. Daarom pleit VAB voor de oprichting van een mobiliteitsfonds om de prioritaire mobiliteitsinvesteringen mee te financieren. Niet enkel het structureel onderhoud van de verkeersinfrastructuur moet uit dat fonds betaald worden, maar ook de kwaliteitsverbetering van openbaar vervoer en fietsvoorzieningen. Dit mobiliteitsfonds wordt gespijsd met de inkomsten van de jaarlijkse verkeersbelastingen, de inschrijvingstaks en het deel van de verkeersboetes dat Vlaanderen ontvangt. Zonder dergelijk fonds lopen we het risico dat al het beschikbare geld gaat naar projecten als de Oosterweelverbinding in Antwerpen en de aanpassingen aan de Brusselse ring. In Vlaanderen is echter meer werk aan de winkel.

Inzetten op fiets en openbaar vervoer

Voorbeelden in het buitenland focussen meer en meer op het openbaar vervoer en de fiets. Steden kampen met een toenemende verkeersdruk en zien de oplossing in zware investeringen om de capaciteit en de doorstroming van tram en bus te verbeteren, om meer overstapmogelijkheden van fiets of auto op openbaar vervoer te voorzien en om een goede fietsinfrastructuur uit te bouwen. Ook Vlaanderen zou de volgende tien jaar zwaar moeten investeren in de capaciteit en snelheid van het openbaar vervoer en de focus leggen op de bereikbaarheid van de dertien centrumsteden en de achtergebleven regio’s Limburg en West-Vlaanderen. In deze provincies moet geïnvesteerd worden in vlotte en hoogfrequente openbaarvervoerassen, gecombineerd met overstappunten. Opmerkelijk is dat bijvoorbeeld Nantes met een zeer uitgebreid en goed functionerend openbaar vervoersnet de focus legt op de verdrievoudiging van het fietsgebruik. Vlaanderen moet met een ambitieus investeringsprogramma de lat ook hoog leggen en met een spoedprocedure de realisaties op het terrein versnellen.

Vorig artikelVaderdag: 17 originele uitstapjes met papa!
Volgend artikelBeslis mee over de nieuwe fiets- en wandelbrug in Antwerpen