Scheldebrug

De eerste plannen voor de nieuwe Scheldebrug liggen klaar. Die wordt ingepland ter hoogte van de Kennedytunnel in Antwerpen en voorziet voor de zachte weggebruikers een vlotte verbinding tussen de linker- en rechteroever van de stad.

Met de Scheldebrug zal je in nog geen 20 minuten ononderbroken kunnen fietsen van Linkeroever tot het Centraal Station en wordt de fietsostrade vanuit Gent verbonden met Antwerpen. Hij zou in 2024 klaar moeten zijn en wordt een belangrijk onderdeel van de oplossing van het Antwerpse mobiliteitsvraagstuk.

Wat vooraf ging aan de Scheldebrug

Tussen september 2017 en mei 2018 werkten zes ontwerpteams samen met geïnteresseerde Antwerpenaren aan concrete voorstellen voor het overkappen en het verbeteren van de leefbaarheid in de hele Ringzone. Heel wat deelnemers spraken daarbij hun wens uit voor een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde. In totaal werden achttien overkappings- en leefbaarheidsprojecten gekozen voor uitwerking in een eerste fase. De Scheldebrug en het Scheldebalkon, een nieuwe uitkijkplek over de rivier in het zuiden van de stad, maken beide deel uit van deze eerste fase.

Waar moet men op letten?

Om het plan van de nieuwe brug alle slaagkansen te geven, wordt er dit jaar grondig gestudeerd op de haalbaarheid en technische eisen waaraan ze moet voldoen. Zo moet de scheepvaart steeds mogelijk blijven en wordt er ook rekening gehouden met de nodige verhogingen van de Scheldekaaien op de rechteroever en van de dijken aan de kant van de linkeroever. Verder speelt de getijdenwerking van de Schelde en alle ecosystemen die daaraan verbonden zijn een belangrijke rol. Op basis van al deze gegevens stellen de stad Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv een projectdefinitie op. Aan de hand daarvan wordt vervolgens een ontwerpteam aangesteld via een internationale ontwerpwedstrijd.

Deel jouw mening tijdens de Brugdagen

Tijdens de zogenaamde Brugdagen kan iedereen zijn mening geven over hoe de toekomstige brug over de Schelde, het Scheldebalkon en de kaaien op de rechteroever ter hoogte van Nieuw Zuid er moeten uitzien. De Brugdagen gaan door op woensdag 12 en 19 juni (D’Herbouvillekaai 11, 2020 Antwerpen) en op zaterdag 15 juni (Beatrijslaan 100, 2050 Antwerpen). Het volledig programma is te bekijken op scheldebrug.be. Wie niet naar de Brugdagen kan komen, kan daar vanaf 12 juni tot midden augustus in een online enquête zijn mening geven.