kilometerheffing

Sinds 1 april 2016 moeten vrachtwagens in België een kilometerheffing betalen. VAB zet de belangrijkste wetenswaardigheden op een rij.

Voor wie geldt de kilometerheffing?

De kilometerheffing is van toepassing voor alle eigenaars van vrachtwagens voor goederenvervoer met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton en dit zowel voor Belgische als buitenlandse vrachtwagens. Ook marktwagens, kermiswagens en vrachtwagens voor paardenvervoer vallen onder de regelgeving. De heffing geldt niet voor personenvervoer. Bussen en mobilhomes moeten het dus niet betalen.

Op welke wegen moet betaald worden?

Deze maatregel zal van toepassing zijn op autosnelwegen en op bepaalde gewest- en gemeentewegen, zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel.

Hoe wordt de kilometerheffing berekend?

De kilometerheffing wordt berekend met behulp van een toestel in de vrachtwagen, de zogenaamde ‘On Board Unit’ (OBU). Dit toestel moet aan de voorruit van de vrachtwagencabine bevestigd worden. Via satellietnavigatie kan zo bepaald worden waar de vrachtwagen precies rijdt. De kost hangt af van het gereden aantal kilometers, het gewicht van de vrachtwagen, het type weg waarop de vrachtwagen rijdt en de euro-emissieklasse.

Waar kun je een OBU bestellen?

Een OBU kan besteld worden op de Road User Portal van Satellic. Je kunt ook een OBU ophalen bij een van de servicepunten van Satellic. Er zijn servicepunten in heel België en in de buurlanden bij de grensovergangen.

Vervangt de kilometerheffing een andere belasting?

De kilometerheffing voor vrachtwagens zal het bestaande Eurovignet voor vrachtwagens in België vervangen. Naast de heffing blijft de jaarlijkse verkeersbelasting bestaan.

Zijn er uitzonderingen?

De kilometerheffing geldt niet voor voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor en door defensie, bescherming burgerbevolking, brandweer en politie, medische voertuigen en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn. Ook vrijgesteld zijn voertuigen die de aard hebben van een landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuig, die slechts in beperkte mate worden gebruikt op de openbare weg in België en die uitsluitend worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden. Voor deze categorieën van voertuigen moet wel  een vrijstelling worden aangevraagd. Dat kan hier.

Vorig artikelAlles over het Duits milieuvignet
Volgend artikel7 heerlijke adresjes in Leuven