De nieuwe emissietest

Op 1 september wijzigde de manier waarop het verbruik van een auto wordt gemeten. En dat kan een impact hebben op je belasting.

Je auto verbruikt meer in de realiteit

We weten allemaal dat het reële verbruik van een auto hoger ligt dan wat in het instructieboekje van de wagen staat. Dat komt omdat de omstandigheden waarin de testen gebeuren optimaal zijn. De auto’s kunnen wel degelijk dat lage verbruik bereiken, maar de testmethode staat ver af van de dagelijkse realiteit waarin we ons voertuig gebruiken. In de meest recente testen die VAB uitvoerde, werd zelfs een meerverbruik van 41% gemeten ten opzichte van het cijfer in het boekje. Om het verschil tussen test en realiteit kleiner te maken komt er nu een nieuwe meetmethode, de WLTP of ‘Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure’. Zo krijg je voortaan bij de aankoop van een nieuwe wagen een realistischer verbruikscijfer.

Meer verbruik, hogere belasting?

Hoe hoger het verbruik, hoe hoger de CO2-waarde. En daar wringt het schoentje. In Vlaanderen wordt de inschrijvingstaks voor auto’s (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting onder meer berekend op basis van die CO2-waarde. Hoe hoger de C02-uitstoot, hoe hoger ook de belasting. Hoeveel de meerkost precies zal zijn, heeft nog niemand berekend omdat nog onduidelijk is hoeveel hoger de nieuwe CO2-waardes zullen liggen. In de sector circuleert alvast het cijfer van een verhoging met 15 tot 25%.

Simulatie

VAB maakte een simulatie voor 18 courante gezinswagens en ging daarbij uit van een gemiddeld meerverbruik van 15%. Bij ongewijzigd fiscaal beleid leidt de nieuwe meetmethode tot een duidelijk hogere belasting. De eenmalige inschrijvingstaks (BIV) zou bijna verdubbelen (+86 tot +99%) voor benzinewagens. Bij dieselwagens zou de verhoging beperkt blijven van 11 tot 18%. De jaarlijkse verkeersbelasting stijgt minder sterk, maar de stijging is voor benzinewagens toch bijna dubbel zo hoog. Voor benzinewagens zou de verkeersbelasting stijgen met 7 tot 9%, voor dieselwagens is dat 4% meer.

Zijn benzinerijders de dupe?

Vooral benzinerijders zouden dus de dupe kunnen zijn van deze nieuwe meetmethode. Dat is jammer, want benzinewagens zijn minder vervuilend en de overheid pusht ons dan ook richting benzinemotoren. VAB wil van bevoegd minister Tommelein graag weten of de belastingschalen voor nieuwe wagens die gehomologeerd worden op basis van de nieuwe meetmethode aangepast worden. Als dat niet het geval is, komt dit neer op een verdoken belastingverhoging van 5 tot 21%. Voorlopig is er een transitieperiode waarin er geen belastingverhoging zal zijn, maar wat er na die transitieperiode zal gebeuren is onduidelijk.

Tip

Meer weten over hoe de nieuwe emissietest werkt.

Vorig artikelDe 10 mooiste eilanden van Europa
Volgend artikelDe nieuwe emissietest