LEZ BrusselJi-Sun Yoo

Vanaf 1 januari 2021 zal de algemene maximumsnelheid in het hele Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 30 km/u worden. Voor sommige wegen zullen echter wel uitzonderingen komen.

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wil de verkeersveiligheid sterk verhogen en zal daarom een algemene zone 30 invoeren. Dat klinkt drastischer dan het is, want momenteel geldt die maximumsnelheid al op 60 procent van het weggennet. Ook zal het op een aantal wegen, voornamelijk de toegangswegen, wel toegelaten zijn om 50 km/u of uitzonderlijk 70 km/u te rijden.

Enkele uitzonderingen

De gewestadministratie heeft een voorlopige kaart op tafel gelegd met daarop de assen die de snelheidslimiet van 50 of 70 km/u kunnen behouden. Die lijst zal worden bekeken samen met de gemeenten, politiezones en mobiliteitspartners in functie van de haalbaarheid van de snelheidsaanpassingen. Tegelijkertijd wordt een werkgroep opgestart om de signalisatie, wegmarkeringen, communicatie en handhaving te harmoniseren.

Positieve gevolgen

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest sterven elk jaar 50 personen of geraken ernstig verwond door overdreven snelheid. Met de invoering van de zone 30 wil de Brusselse regering de veiligheid van alle weggebruikers verhogen. Ze hoopt daarmee ook het verkeer rustiger te maken, zodat fietsen of wandelen voor korte afstanden aantrekkelijker wordt. Verder rekent Brussel ook op positieve effecten op het leefmilieu door een lagere uitstoot en minder verkeerslawaai.