Fietsostrades © Wim Kempenaers

Onze autosnelwegen zijn zo stilaan wel verzadigd. Op dan maar naar de fietsostrades, waar we met z’n allen 25 kilometer per uur kunnen sjezen!

Wat is een fietsostrade?

Een fietsostrade of fietssnelweg is een aaneenschakeling van verschillende types fietsinfrastructuur (fietspad, jaagpad, fietsstraten, enzovoort) met de bedoeling een vlotte fietsverbinding te bieden voor zowel woon-werkverkeer als recreatie. Op fietsostrades kun je een gemiddelde snelheid van 25 km/u behalen. Dat betekent echter niet dat je geen verplichte stops, zoals verkeerslichten of voorrang van rechts, kunt tegenkomen.

Wat is het verschil met een fietspad?

Op een gewoon fietspad ligt de gemiddelde snelheid lager dan 25 km/u. In sommige gevallen is het echter wel een onderdeel van een fietsostrade.

Waar vind ik de fietsostrades?

Je vindt ze over heel Vlaanderen. Fietsostrades zijn in veel gevallen een vlotte verbinding tussen steden en lopen vaak parallel met een kanaal of spoorlijn. Op deze kaart tekenden we die vanuit Antwerpen. Een gedetailleerde kaart van heel Vlaanderen vind je op fietssnelwegen.be.

Hoe herken ik een fietsostrade?

Een fietsostrade wordt aangeduid met een witte ‘F’ in een blauwe driehoek, een logo dat door de vijf Vlaamse provincies samen werd gecreëerd, of door een blauw bord met daarop simpelweg het woord ‘fietsostrade’ en de richting die je uit gaat. Elke fietssnelweg krijgt ook een nummer. Antwerpen-Mechelen is bijvoorbeeld de F1.

Mag ik met mijn speedpedelec of bromfiets op de fietssnelwegen?

Een speedpedelec is een elektrische fiets waarmee je snelheden tot 45 km/u haalt. Daardoor valt hij niet meer in de categorie ‘fietsen’, maar in die van de ‘bromfietsen klasse P’. Momenteel zijn er weinig snelheidsbeperkingen op de fietsostrades. Omdat ze bestaan uit een aaneensluiting van verschillende infrastructuren, vaak gelegen op het grondgebied van verschillende gemeenten, kan de maximaal toegelaten snelheid variëren per deel. Een aantal trajecten verbiedt bromfietsen, normaliter expliciet aangeduid met een apart verkeersbord.

Meer lezen

Pendelen? Kies jouw ideale fiets!

Jullie kozen de 3 mooiste fietsroutes van het land.

Elektrisch fietsen? Even wennen!

Vorig artikelRekeningrijden kan alleen als er genoeg alternatieven zijn
Volgend artikelDit is de nieuwe BMW 3