file hemelvaartweekendFoto: Wim Kempenaers

Kop-staartaanrijdingen komen steeds vaker voor. Vooral wanneer er vrachtwagens bij betrokken zijn heeft dit ernstige gevolgen. VAB vraagt een actieplan van minister Weyts.

Snelle actie kan

VAB vroeg een panel van zeven verkeers- en mobiliteitsspecialisten suggesties te geven om kop-staartaanrijdingen met vrachtwagens in de toekomst te vermijden. Elk van de zeven ontvangen suggesties liet VAB beoordelen door 2.000 Vlamingen. Alle suggesties worden door minstens 6 op de 10 positief onthaald. 5 van de 7 suggesties zijn bovendien onmiddellijk te realiseren. VAB vraagt dat een aantal van die maatregelen al meteen worden toegepast op de E19 Breda-Antwerpen, omdat hier met regelmaat van de klok kop-staartaanrijdingen zijn met vrachtwagens, met zeer ernstige gevolgen van dien. VAB vraagt daarom een actieplan van minister Weyts om dit soort ongevallen in de toekomst te vermijden. Minister Weyts kan alvast inspiratie opdoen met de VAB-tips.

 

Suggestie van de specialisten
Beoordeling van de Vlamingen
Meteen realiseerbaar?
1. LED-borden langs/boven de autosnelweg waarop exacte informatie gegeven wordt: “file over x meter”.
79% gelooft hierin
Ja, op autosnelwegen waar borden aanwezig zijn.
2. Technologie in vrachtwagens installeren zodat zij met elkaar kunnen communiceren en de chauffeurs bij file al ruim op voorhand verwittigd worden.
72%
Neen, maar technologie bestaat wel.
3. Bij file-dreiging de snelheid voor alle voertuigen op 90 km/u of minder brengen.
69%
Ja
4. Weggebruikers verplichten de vier richtingaanwijzers te gebruiken om een file aan te kondigen.
69%
Ja
5. Meer controles op volgafstand.
68%
Ja
6. Verkeersinformatie of apps zoals Waze moeten duidelijk aangeven waar er file is en op tijd een “cruise control off” melding weergeven.
66%
Neen, maar mits technologische aanpassingen zeker mogelijk.
7. De staart van de file beveiligen met een signalisatiewagen (zoals in Frankrijk)
63%
Ja