De Grote Markt

Natuur rond Mechelen
Inschenken van een Gouden Carolus van de tap
Water, Dijlepad en glazen zijkant van Lamot Congres- en Erfgoedcentrum