COVID-19

Nu het COVID-19 coronavirus in steeds meer landen en ook in België de kop opsteekt, krijgen we heel wat oproepen over onze pech- en reisbijstand. We geven antwoorden op de meest essentiële vragen. 

VAB raadt alle Belgen ten stelligste af nog naar het buitenland te gaan. Dat is op dit moment zelfs verboden tot 19 april. Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen. Veel landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen, waardoor geen normale doorgang over grenzen kan gegarandeerd worden. Het risico voor Belgische burgers om geblokkeerd te raken, is zo hoog dat alle niet-essentiële reizen naar het buitenland sinds 18 maart 2020 verboden zijn.

Wie zich reeds in het buitenland bevindt, dient zich in eerste instantie zo snel mogelijk te registreren op de Travellers Online Website. Er wordt voor alle Belgen gezocht naar een oplossing om ze thuis te krijgen. Wie zich registreert krijgt zo snel mogelijk respons.

Daarnaast raden we aan om, indien dat nog mogelijk is, snel en veilig naar huis terug te keren. Ben je met de wagen , kijk dan op voorhand goed je reisroute na. Sommige gebieden en landen, zijn op dit moment al in volledige lockdown en dien je dus zoveel mogelijk te vermijden. Anderen dienen zich te richten tot het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij waar de reis geboekt is. In geval van nood kan men ook altijd de ambassade van België van het land waar men zich bevindt contacteren.

VAB doet daarnaast alles wat het kan, maar wegens de uitzonderlijke omstandigheden van de wereldwijde coronacrisis ondervindt ook de dienstverlening van VAB in binnen- en buitenland momenteel ernstige hinder of wordt zelfs onmogelijk gemaakt. We doen er alles aan om ook klanten met pech zo goed en zo snel mogelijk verder te helpen. Toch kan het gebeuren dat technische en/of medische bijstand vertraging oploopt of zelfs geweigerd wordt door de lokale instanties en partners. Alvast bedankt voor jullie begrip. Bij vragen neem contact op met onze klantenservice of alarmcentrale.

#Blijfinuwkot: VAB raadt alle Belgen aan om thuis te blijven

Het wordt momenteel ten stelligste afgeraden om nog op vakantie te gaan. Heb je een reis gepland? Contacteer het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij waarbij de reis geboekt is. Zij kunnen voor een eventuele omboeking of (gedeeltelijke) terugbetaling zorgen.

VAB-Pechbijstand:

De auto mag enkel gebruikt worden voor essentiële verplaatsingen. Essentieel is: werk, winkel, bank, dokter en hulp bieden aan kwetsbare personen. Alle andere autoverplaatsingen zijn verboden.

De VAB-wegenwachters stellen alles in het werk om jou, in geval van pech voort te helpen. VAB bekijkt van dag tot dag hoe dat veilig kan voor zowel onze klanten als onze wegenwachters. Wij rekenen daarbij ook op jou om de veiligheidsafstand van anderhalve meter tot onze wegenwachters te respecteren.

VAB-Annulatieverzekering (incl. reisonderbreking):

Nee, het uitbreken van het coronavirus is geen geldige reden om te annuleren.
Naar aanleiding van de quarantainemaatregelen die steeds meer landen opleggen, raadt VAB reizigers die een reis geboekt hebben aan om de touroperator of de vliegmaatschappij waarbij de reis geboekt werd te contacteren. Zij kunnen zorgen voor een eventuele omboeking of terugbetaling. VAB bekijkt elke case apart. Heb je toch nog vragen omtrent je reis of wat je moet doen? Contacteer dan onze klantenservice of alarmcentrale.

Nee, een negatief of af te raden reisadvies is geen geldige reden om annulatiekosten terug te vorderen. De achterliggende gebeurtenis van een af te raden reisadvies betreft meestal terrorisme, natuurramp, epidemie… Dat zijn allemaal algemene uitsluitingen in de VAB-Annulatieverzekering.

Ja, annulatie wegens ziekte is één van de basiswaarborgen van de VAB-Annulatieverzekering, op voorwaarde dat de reis geboekt en de annulatieverzekering afgesloten werd voor 14 maart 2020.

Nee, dit gaat over een preventieve maatregel. Enkel in geval van bewezen ziekte krijg je de direct gelinkte kosten terugbetaald.

VAB-Reisbijstand:

Als het nog mogelijk is, keer dan zo snel mogelijk terug naar België. Kijk op voorhand goed je reisroute na, want vele gebieden zijn op dit moment al in volledige lockdown en dien je dus te vermijden.

Neem zo snel mogelijk contact op met je reisorganisatie of, indien je de vlucht online geboekt hebt, met je luchtvaartmaatschappij. Zij kunnen je het best adviseren welke maatregelen getroffen dienen te worden. In sommige gevallen worden er zelfs speciale vluchten georganiseerd om Belgen naar huis te halen.

Ben je naar het getroffen gebied afgereisd voor 14 maart 2020 of voordat niet-essentiële reizen naar dat gebied werden afgeraden, dan worden de kosten voor bijstand aan personen (medische kosten) vergoed. De extra verblijfkosten die ontstaan wanneer je door het coronavirus in quarantaine moet, zelfs als je zelf niet besmet bent, krijg je eveneens vergoed. VAB-Reisbijstand is trouwens één van de weinige maatschappijen die daarvoor tussenkomst verleent. We vergoeden € 75 per dag per verzekerde met een maximum van 7 dagen.

Ben je afgereisd na 14 maart 2020 of nadat voor jouw bestemming een negatief reisadvies voor niet-essentiële reizen is uitgevaardigd, dan biedt VAB-Reisbijstand enkel bijstand indien er geen oorzakelijk verband is tussen het reisadvies en datgene waarvoor je een beroep doet op de dienstverlening van VAB, en dus ook niet als je het coronavirus zelf oploopt ter plaatse of noodgedwongen langer ter plaatse moet blijven door quarantainemaatregelen.

Voorbeeld 1: Je gaat op vakantie en breekt je been na een val aan het zwembad, dan zal VAB wel tussenbeide komen in je medische kosten.

Voorbeeld 2: Je gaat op vakantie en raakt besmet met het COVID-19 coronavirus, dan komt VAB niet tussenbeide in de hieraan gerelateerde medische kosten.

Voorbeeld 3: Je gaat op vakantie en kunt niet terugkeren wegens COVID-19 maatregelen in het land van bestemming. VAB zal niet tussenbeide komen voor extra verblijfkosten.

Als je preventief in quarantaine werd geplaatst, dan kun je geen terugbetaling van de vliegtuigtickets bekomen. De verblijfkosten van het gedwongen langer verblijf zijn wel verzekerd indien je naar het getroffen gebied afgereisd was voor 14 maart 2020 of voordat niet-essentiële reizen naar dat gebied werden afgeraden. We vergoeden € 75 per dag per verzekerde met een maximum van 7 dagen.

De repatriëring van personen die in quarantaine zitten, is niet gewaarborgd door VAB-Reisbijstand.

De recente beslissing van diverse overheden om het hele land in lockdown te plaatsen, maakt het moeilijk of onmogelijk om de regio te verlaten. In dat geval vergoedt VAB wel je gedwongen langer verblijf voor maximaal € 75 per persoon gedurende maximaal 7 dagen. Als je je reis via een touroperator hebt geboekt, dan zal de eerste financiële tussenkomst echter steeds via hen verlopen.

VAB doet alles wat het kan, maar wegens de uitzonderlijke omstandigheden van de wereldwijde coronacrisis ondervindt ook de dienstverlening van VAB tijdelijk grote hinder. Dat zowel in binnen- als in buitenland. We doen er alles aan om ook Belgen met pech zo goed en zo snel mogelijk verder te helpen. Toch kan het gebeuren dat technische en/of medische bijstand vertraging oploopt, onmogelijk gemaakt of zelfs geweigerd wordt door de lokale instanties en partners. Alvast bedankt voor jullie begrip. Bij vragen neem contact op met onze klantenservice of alarmcentrale.

VAB-tip: Wend je voor concrete vragen tot de Belgische ambassade op jouw bestemming.

Ben je naar het getroffen gebied afgereisd voor 14 maart 2020 of voordat niet-essentiële reizen naar dat gebied werden afgeraden? Neem contact op met de VAB-Alarmcentrale. Onze collega’s zullen jou bijstaan en eventueel jouw terugkomst organiseren.

In navolging van een volledige lockdown kan het gebeuren dat wij onze dienstverlening niet altijd direct of tijdig kunnen uitvoeren. De tussenkomt in stallingskosten voor voertuigen in het buitenland is beperkt tot maximaal € 375, onafhankelijk van de omstandigheden. Kosten boven dit bedrag zijn voor rekening van de verzekerde.

Dat is afhankelijk van verschillende factoren. Neem contact op met je touroperator, reiskantoor of de VAB-Klantenservice.

Sinds zaterdag 14 maart om 4u59 onze tijd geldt er gedurende 30 dagen lang een inreisverbod in de Verenigde Staten. Die periode kan nog verlengd worden. Die beslissing werd genomen door president Trump om het risico op coronavirusbesmettingen zo veel mogelijk te beperken. Bovendien is er sinds woensdag 11 maart een negatief reisadvies naar de Verenigde Staten van kracht. Bovenstaande adviezen en antwoorden zijn dus eveneens van toepassing op alle reizen naar de Verenigde staten. Hieraan gekoppeld is het momenteel ook niet mogelijk om te annuleren of kosten vergoed te krijgen omwille van het niet verkrijgen van een visum, aangezien dat een rechtstreekse link heeft met de uitzonderlijke situatie veroorzaakt door de coronapandemie.

De situatie is zo dat er momenteel een negatief reisadvies is voor Belgen die nog naar het buitenland wensen te vertrekken. Als de touroperator je de mogelijkheid aanbiedt om vervroegd naar huis te komen, dan is het advies van VAB om hierop in te gaan. VAB zal je geen bijdrage voor verlengd verblijf betalen als je vroeger kunt terugkeren. Momenteel worden er veel grenzen gesloten, dus we kunnen ook niet beloven dat je nog zult kunnen terugkeren indien je niet op dit voorstel ingaat of je vlucht uitstelt.

Uiteraard mag je ter plaatse naar het ziekenhuis of de dokter gaan. Indien het medisch niet is aangewezen om te reizen, hebben we de bepaling voor verlengd verblijf (maximaal 7 dagen, € 75 per dag en per verzekerde). Indien onze bijstandsarts heeft geoordeeld dat een vlucht moet uitgesteld worden, kan een nieuwe (latere) terugvlucht worden geboekt. Opgelet: de situatie is momenteel erg onzeker en indien de grenzen of luchtruimen worden afgesloten, zal de latere terugvlucht veel later dan gehoopt zijn. De maximale dekking voor verlengd verblijf blijft echter 7 dagen. Indien je niet zwaar ziek bent en toch naar kunt huis komen, raden we dat ten sterkste aan. Opgelet: als je zelf preventief, en dus zonder medisch advies van een arts of zonder verplichting van een lokale overheid, maatregelen treft (zoals mondmaskers of een thermometer kopen), dan zijn deze kosten niet gedekt door je VAB-Reisbijstand.

Neen, momenteel kunnen wij dat niet aanvaarden, zowel voor bestaande als nieuwe klanten. Dat komt door het negatief reisadvies en advies van de overheid om zo snel mogelijk, nu het nog kan, terug te keren naar België.

VAB-Reisbijstand in eigen land:

Tot en met 19 april is het verboden te reizen, ook in eigen land.

Nee, het uitbreken van het coronavirus is geen geldige reden om te annuleren. Contacteer de touroperator of reisorganisatie waarbij je je verblijf geboekt hebt om na te gaan of je recht hebt op een terugbetaling of omboeking van je vakantie.

Ja, annulatie wegens bewezen ziekte is één van de basiswaarborgen van de VAB-Annulatieverzekering, op voorwaarde dat de reis geboekt en de annulatieverzekering afgesloten werd voor 14 maart 2020.

VAB-diensten:

Om iedereen te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus volgt ook VAB de geadviseerde maatregelen. Daardoor sluiten de bandencentrales, de receptie in Zwijndrecht en de toonzaal van VAB-Tweedehandswagens. Deze maatregel is voorlopig van kracht tot 19/04/2020. De koopzondag van VAB-Tweedehandswagens op 5 april zal jammer genoeg niet kunnen doorgaan. Met vragen kunt u steeds terecht op tweedehands@vab.be. Ook het huren van dakkoffers bij VAB-Banden is voorlopig niet meer mogelijk.

In het kader van de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus heeft VAB-Rijschool beslist om solidair te zijn in de strijd tegen een verdere verspreiding van het virus. Daarom worden alle rijlessen vanaf 14/03 opgeschort. VAB-Rijschool zal iedereen die tijdens deze periode een les ingepland heeft informeren. Vanaf het moment dat het opnieuw mogelijk wordt lessen online in te plannen, zal VAB-Rijschool alle klanten verwittigen. Alle praktische en theoretische rijexamens zijn overigens ook uitgesteld. Wie de verplichte termijnen niet kan naleven – denk maar aan voorlopige rijbewijzen die vervallen – krijgt 4 maanden uitstel, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen. Ook het verplichte terugkommoment wordt momenteel uitgesteld. Voor wie het terugkommoment moest volgen in de periode van de noodmaatregelen wordt de termijn verlengd met 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen. Voor wie het terugkommoment moet volgen net na de noodmateregelen komt ook een uitzondering. Als de termijn waarin je het terugkommoment moet volgen, start binnen de maand volgend op de einddatum van de noodmaatregelen, dan wordt de termijn om het terugkommoment te volgen met 4 maanden verlengd. Was je nog aan het oefenen voor je theoretisch rijexamen? Dan kun je rustig blijven oefenen met het proefexamen van VAB-Rijschool.

De antwoorden op de meest gestelde vragen rond de rijopleiding en examens lees je hier.

Bij VAB kun je vignetten voor verschillende landen aankopen. Het Duits milieuvignet blijft onbeperkt geldig zolang je met dezelfde wagen en nummerplaat rijdt. Het vignet voor Zwitserland is nog geldig tot eind januari 2021, dat kun je dus nog gebruiken voor een eventuele latere reis. Vignetten voor Oostenrijk kunnen wij jammer genoeg niet terugbetalen aangezien die reeds zijn ingeknipt voor een bepaalde periode.
VAB heeft ook beslist om tijdelijk de verkoop van vignetten en Bip&Go-badges stop te zetten tot ten minste 19 april 2020, omdat reizen naar het buitenland momenteel verboden is.

Meer informatie over het COVID-19 coronavirus?

Voor medische vragen en informatie contacteer de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid: 0800 14 689 of www.info-coronavirus.be/nl.