Snoep in Zwolle

Ambachtelijke broden op een houten plank in het bakkerijmuseum van Hattem, een van de Nederlandse Hanzesteden
Oude prijslijst en een rek met pakjes Zwolse balletjes