Bikini Girls

Oude Romeinse mozaïek 'Bikini girls' in Vila Romana del Casale op Sicilië
Mozaïek van een jachttafereel in Villa Romana del Casale