" "

Namen Rue Haute Marcelle

Onderaanzicht van gekleurde paraplu's aan kabels boven een straat
Man en vrouw aan constructie met radars en veren om oude LP's af te stoffen