Mercedes Typ 180 Ponton

Daimler
Mercedes Typ 170
Mercedes Fangio