vrije begeleider

Zes maanden na de invoering van het vormingsmoment voor de vrije begeleider blijkt dat de overgrote meerderheid van de deelnemers de cursus erg zinvol vindt.

Sinds 1 oktober 2017 moet een vrije begeleider een vormingscursus volgen vooraleer hij een kandidaat-leerling mag begeleiden. Zes maanden na de invoering deed VAB een bevraging bij meer dan 500 deelnemers. Daaruit blijkt dat ouders best enthousiast zijn over deze verplichte cursus. Opmerkelijk, want aanvankelijk was er weinig animo. Het werd gezien als tijdsverlies en onnodig. Waarschijnlijk ligt het feit dat velen niet wisten wat de cursus zou inhouden aan de basis van zoveel scepsis. Dat federaal minister van Mobiliteit François Bellot de beslissing van Vlaams minister Ben Weyts voor de Raad van State bracht, deed ook weinig goeds aan de zaak. Op 4 december kwam de uitspraak: het vormingsattest van de opleiding vrije begeleider is wel degelijk geldig en noodzakelijk. Alle Vlaamse gemeentes moeten het attest dus opvragen bij het uitreiken van een voorlopig rijbewijs.

Opfrissing verkeersregels positief onthaald door vrije begeleider

Hoewel er aanvankelijk wat tegenstand was, vinden meer dan 8 op de 10 van de deelnemers de opleiding zeer nuttig. Ze voelen zich beter voorbereid op het begeleiden van een kandidaat-chauffeur. Het opleidingsmoment vrije begeleider bestaat uit 4 grote pijlers: tips en tricks, rijattitude en -inzicht, uitleg rond de applicatie ‘Rijbewijzer’ en een opfrissing van de wegcode. Dat laatste stuk werd door minister Weyts toegevoegd aan de opleiding op aanraden van VAB. Het valt op dat vooral dat onderdeel goed scoort. 91% geeft het zelfs de hoogste beoordelingsscore. Van alle personen die vonden dat er iets ontbrak tijdens het vormingsmoment, gaven 9 op de 10 personen aan dat ze de opfrissing van de wegcode nog uitgebreid willen zien, vooral met nieuwe verkeersregels.

Opgepast, piek in juli en augustus

Dit jaar leren zo’n 70.000 leerlingen autorijden. Willen de ouders hen begeleiden, dan moeten zij dus de opleiding vrije begeleider volgen. De populaire maanden om aan een rijopleiding te beginnen (mei, juli en augustus) komen eraan en VAB-Rijschool verwacht dan ook een grote stijging van het aantal inschrijvingen voor het vormingsmoment. Het advies luidt om niet te lang te wachten, aangezien de plaatsen beperkt zijn. VAB-Rijschool heeft een maximumcapaciteit van 1800 cursisten per maand. De rijscholen verwachten dat de vakantiemaanden snel vol zullen zitten. Het is dan ook beter om de cursus al in juni te volgen, zodat je in juli meteen kunt starten met het begeleiden zelf.

Ideale rijopleiding is een combinatie

Voor VAB-Rijschool is de ideale rijopleiding een combinatie van rijschool en vrije begeleiding. De essentiële basistechnieken leer je het best eerst bij een rijlesgever om vervolgens veel rijervaring op te doen met je vrije begeleider (meestal mama/papa). Leren autorijden gaat verder dan de auto kunnen besturen. Een goede verkeersattitude en voldoende verkeersinzicht vragen tijd. Belangrijk is wel dat je een goede basis hebt en daarop verder oefent met een goede begeleiding. VAB staat daarom ook achter de invoering van het vormingsmoment. Wie meer wil weten over hoe dat precies in mekaar zit, kan hier terecht.